ARTICLE 11: Connexions del mapa hexagonal

Els mapes hexagonals són una excel.lent manera de fer mapes conceptuals i organitzar idees i conceptes diferents que ens poden ajudar molt a l’hora de fer activitats amb els nostres alumnes.

S’utilitzen figures geomètriques en forma d’hexagon, de manera que amb els seus sis costats, es poden fer connexions amb altres idees en els altres hexagons i la discussió sobre com connectar-los serà diferent cada vegada de manera que això generarà un debat cada vegada que pot ser molt motivador.

No coneixia els mapes hexagonals i m’ha agradat molt la idea perquè poden donar molt de sí, entre altres coses perquè la discussió per col.locar els hexàgons està assegurada i això implica que els alumnes intercanviïn opinions i hi hagi un diàleg entre ells.

Si ens endinsem en els diferents instruments d’avaluació amb eines digitals, podem augmentar l’eficàcia d’aquests instruments i  identificar els elements i les accions clau per dur amb èxit una tasca així com seguir consolidant els aprenentatges.

Com saber-ne més d’alguns instruments d’avaluació? 

Doncs bé, la pràctica i l’ús de diversos instruments d’avaluació ens ajuden a tenir més informació sobre en quin punt està cadascú dels nostres alumnes i alhora reflexionar, compartir i aprendre. Penso que també és important donar un bon Feedback i sobretot no oblidar que aprendre significativament  en un context on són els aprenentatges són útils per l’aprenent.

La finalitat de l’avaluació  hauria de ser la d’adquirir estratègies i coneixements que li permetin als nens i nenes aprendre autònomament. I per això hi ha diversos instruments per fer-ho:

A partir de l’observació a l’aula, podem introduir preguntes obertes, els organitzadors gràfics, les carpetes d’aprenentarge, la llibreta d’aula, el diari d’aula, els portfolios, l’autoavaluació, la coavaluació, les rúbriques holístiques, les rúbriques analítiques, les bases d’orientació i les rúbriques, els murals, o maquetes, lapbooks, infografies…

El docent en tot moment fa una observació directa en la que cal delimitar quins paràmetres observarem, de quina manera recollim les dades i com traslladarem aquestes dades perquè siguin útils.

En el nostre grup, l’Aurora, la Txell i jo hem intentat col.locar els nostres hexàgons i tot i que hem canviat les peces vàries vegades,  finalment hem pogut  justificar les nostres respostes i hem arribat a un acord. Ha estat una activitat molt interessant i m’ha agradat fer-la!

A continuació, trobareu l’enllaç del Flip amb les nostres respostes.

https://flip.com/groups/14163022/topics/34450141/responses/422511768/comments