ARTICLE 2: DOCENTS AL SEGLE XXI EN MOVIMENT

Si bé les noves tecnologies acaparen la nostra atenció en una societat que evoluciona a un ritme trepidant,  la transformació digital ha de contribuir a millorar els mètodes d’ensenyament en els centres educatius proporcionant nous avenços que impulsin augmentar la participació i la comunciació tan en l’àmbit docent com per part dels estudiants.

Si que és cert que hi ha moltes barreres digitals que comencen des de la falta de recursos que es puguin invertir en infraestructures tecnològiques per a l’educació, o que per exemple  no hi hagin gaires tècnics especialitzats als centres educatius. Sigui com sigui,  tot moviment comença per petits passos i és aquí on els docents hem de fer un pas endavant i ser valents per afegir-nos a l’era digital. A vegades però, la  por que tenim  al canvi, ja sigui perquè no tenim prou coneixements en temes digitals o simplement perquè no sabem com canviar la manera en la que es transmeten aquests coneixements.

Si com a equip docent anem adquirint més coneixements digitals i fem ús de les noves tecnologies a l’aula, tenim una bona manera de motivar als nostres alumnes i els facilitem d’aprenentatge.

La tecnologia ja no és una eina facilitadora d’aprenentatge, si no que és l’ambient en el qual es desenvolupen tant el professorat com l’alumnat. Els centres educatius s’han d’adaptar a l’època que ens toca viure i a més, a la manera d’aprendre de l’alumnat, perquè al cap i a la fi, el nostre treball com a docents no és basa únicament en ensenyar, es basa principalment en, que l’alumnat aprengui a transformar la informació en coneixement. Per això, el repte està en que els centres educatius innovin no només en tecnologia, si no en les seves concepcions i pràctiques pedagògiques. Això significarà modificar el model d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, canvis en la gestió i les maneres organitzatives de les classes, tutoritzacions de l’alumnat, materials didàctics adequats segons el context i l’alumnat.

Finalment, només volia fer una petita reflexió sobre un parell  d’Apps que m’agraden molt i que utilitzo sovint a l’aula: ClassDojo i el Kahoot. ClassDojo em permet ‘monitoritzar’ el progrés dels meus alumnes a classe d’una forma divertida i que enganxa molt als nens i nenes. És una manera interactiva de diàleg i control del comportament i crec que és una fantàstica manera d’animar als més petits a veure què poden millorar i reconèixer a la vegada les coses que fan bé! Potser a nosaltres com a docents, fer una mica de reflexió sobresobre  aspectes a millorar i també sobre allò que fem bé també ens ajuda a ser més conscients i a fer l’esforç cada dia per superar-nos!

El Kahoot és una manera per treballar continguts i per veure com estan a nivell de coneixements que per ells és un repte per punts i encertar preguntes, però alhora penso que també una una magnífica eina per avaluar-los i em serveix a mi per saber com estan. Fan servir els Chromebooks de manera individual o per parelles i les preguntes que els preparo els ajuden a saber en quin punt estan durant el seu procés  d’aprenentage.

L’era tecnològica pot ser una jungla plena d’aventures però sobretot de reptes…Així que endavant!!!!!

 

ARTICLE 3: Proposta didàctica pel desenvolupament de la CDA

Partint de la base que la competència digital és una competència transversal, cal treballar-la des d’una perspectiva global i per tant, cal un marc on es reculli el desplegament curricular de la competència digital dels alumnes.

L’Estratègia Digital de Centre ha de contemplar els criteris i els instruments d’avaluació que es faran servir per a avaluar el nivell d’assoliment de les competències de cada un dels alumnes.

La Jessica Ramirez Ortega ha fet un Prezzi on resumeix el marc de la competència digital que m’ha semblat molt ben explicat d’una manera simple i entenedora.

https://prezi.com/p/qkypqbx5ax1r/marc-de-la-competencia-digital/

Però en el fons, hem de pensar que utilitzar els dispositius digitals de manera autònoma per realitzar tasques de diferents nivells requereix un treball previ que s’haurà d’anar guiant i pautant.

A part de la recerca com coneixem del Google, Google va més enllà i ens permet la recerca a través d’imatges, mitjançant el mateix navegador o apps com Google Lens que és una eina de recerca visual  que ens ajuda a buscar informació sobre coses que veiem, podem completar tasques més ràpidament…

 I no ens oblidem de la cerca d’imatges lliures amb eines molt interessants com: OpenClipArt, Imatges de Google, Creative Commons Search, freepik, Pixabay, Shutterstock
 A continuació, volia compartir una unitat didàctica per cicle mitjà (4t) sobre el Paisatge que ens envolta :