Category Archives: Atenció primerenca

Jornada “Mirades Compartides”. Reflexió sobre l’Equip d’Atenció Precoç del CRE ONCE Barcelona i CDIAP’s

Taula de la Jornada  Públic

Maleta

El CRE ONCE Barcelona organitza una jornada sobre l’atenció precoç i la ceguesa

Adreçada als professionals dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Catalunya.

El CRE (Centre de Recursos Educatius) ONCE Barcelona organitza divendres 25 d’octubre ‘Mirades Compartides’, una jornada de reflexió sobre l’Equip d’Atenció Precoç del CRE ONCE Barcelona i CDIAP’s.

A tota Catalunya, l’Equip d’Atenció Precoç del CRE ONCE Barcelona està integrat per 12 professionals. Aquest equip atén a tots els nens i nenes de 0 a 3 anys amb un dèficit visual greu. Els seus objectius són donar suport a la família des del moment de la detecció del dèficit visual i afavorir, des de la detecció, el desenvolupament harmònic i específic dels nens amb dèficit visual.

Pel que fa a l’Atenció Precoç, el CRE (Centre de Recursos Educatius) ONCE Barcelona té signats convenis de col·laboració per a la detecció i la intervenció amb nadons amb discapacitat visual greu amb els següents hospitals de Barcelona: Vall d’Hebron, de la Santa Creu i Sant Pau,  Clínic i Provincial de Barcelona i  Sant Joan de Déu, tots ells són referents per al territori.

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP’s)

Una part de la nostre població infantil té trastorns associats al dèficit visual. Aquests nens estan atesos als CDIAP’S (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), vinculats al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. L’equip d’Atenció Precoç del CRE ofereix un assessorament i treball coordinat amb els professionals dels CDIAP’s per valorar, detectar, prevenir i atendre el més aviat possible aquests infants.

En aquests moments els nens atesos als 89 CDIAP’S que hi ha per tot el territori català són 186.

La inauguració anirà a càrrec de Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona; Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya i Carmela Fortuny, directora general de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

A la Jornada intervindran professionals de l’Equip d’Atenció Precoç del CRE ONCE Barcelona: Montse Morral, Montse Juanet, Tirma Ribera i Marta Bello, Maite Mañosa i Pepi Marquès i l’òptica-optometrista de la delegació territorial de l’ONCE a Catalunya, Marga Prunera. També es comptarà amb la intervenció de la doctora Remei Tarragó, psiquiatre psicoterapeuta del CSMIL St. Andreu i UCIN (Unitat de cures intensives neonatals) de l’Hospital de Sant Pau i de Montse Torres, fisioterapeuta CDIAP Caldes de Montbui. La cloenda anirà a càrrec d’Irene Ginebra, directora tècnica pedagògica del CRE ONCE Barcelona.

L’ONCE i la seva Fundació han creat un model d’inclusió social de la discapacitat únic al món, basat en l’educació, l’ensenyament, la formació i la feina. És un model obert al món. De fet, l’ONCE i la seva Fundació treballen ja en més de 50 països per aconseguir, a més de l’autonomia de les persones amb discapacitat, la visibilitat social i la convivència diària i integrada amb la resta de conciutadans, defensant els seus drets fonamentals i millorant les seves condicions de vida.

Programa sobre accessibilitat a REDES RTVE amb la col·laboració d’alumnes del CRE ONCE Barcelona

Ja podeu visualitzar el programa sobre Accessibilitat emès a RTVE 2, el passat diumenge 3 de juny, dins del programa REDES d’Eduard Punset.

Enllaç directe al programa.

Redes – Conocimiento accesible para todos 

Ver vídeo Redes - Conocimiento accesible para todos  

En aquest programa a més de veure com es treballa amb les noves tecnologies al CIDAT i al CRE de Madrid, també podeu veure els reportatges realitzats al CRE ONCE Barcelona amb l’Equip d’atenció precoç amb alumnes i pares d’alumnes, i un grup d’alumnes de P5 jugant a l’aula de Tecnologia Infantil i els seus mestres.

Moltes gràcies a tots per la vostre col·laboració!

També agraïm la col·laboració de Joaquim Fonoll del Departament d’Ensenyament en el préstec d’aplicatius de treball utilitzats a l’aula de tecnologia infantil (aplicatius de la webcam, l’alfombra i els objectes RFID). Més informació a la seva pàgina web.

 

Document base d’atenció primerenca

Companyes l’Equip d’Atenció Precoç del CRE ONCE Barcelona han participat en l’elaboració del document sobre el paper que ha de desenvolupar l’ONCE en l’àmbit de l’Atenció Primerenca (Document Base de l’Atenció Primerenca), en relació a les necessitats específiques que presenta la població amb greu discapacitat visual i dins el marc normatiu de l’Estat i de les Autonomies.

Aquest document defineix els principis i objectius del programa d’Atenció Primerenca a l’ONCE, els criteris i metodologia d’intervenció i d’organització de recursos, la població objecte de l’atenció, així com altres qüestions relatives a la prestació d’aquest servei.

Ha estat elaborat pel Grup Dada (Grup de Dinamització de l’Atenció Primerenca de l’ONCE, grupodato@once.es), en col.laboració amb els participants dels seminaris de formació permanent en Atenció Primerenca, pertanyents a cada un dels Centres de Recursos educatius, coordinats des del Departament d’Atenció Educativa de la Direcció d’Educació, Ocupació i Promoció Cultural de l’ONCE.

El podeu consultar a la Intranet de l’ONCE.

Publicació de l’article “Experiències de joc i de treball TIC amb alumnes d’atenció primerenca”.

Companyes del Servei TIC del CRE ONCE Barcelona han publicat el seu article “Experiències de joc i treball TIC amb alumnes d’atenció primerenca” en el monogràfic extraordinari sobre atenció primerenca de la Revista Integració de l’ONCE. Número 58. Setembre-desembre 2010.

S. Boix Hernández, M. T. Corbella Roqueta.

La utilització de recursos tecnològics en edats primerenques és una experiència lúdica per al nen, i li permet un aprenentatge fàcil de la interacció amb l’ordinador, així com realitzar un entrenament visual a través d’activitats multimèdia.

Més informació a l‘enllaç. (castellà)

Publicació de l’article “Una experiència de treball en grup des de l’atenció primerenca”

Companyes de l’Equip d’Atenció Primerenca del CRE ONCE Barcelona han publicat el seu article Una experiència de treball en grup des de l’atenció primerenca en el monogràfic extraordinari sobre atenció primerenca de la Revista Integració de l’ONCE. Número 58. Setembre-desembre 2010.

M. Bello Rovira, M. Juanet Julia, M. Mañosa Mas, M. Morral Subirà, T. Ribera Vilella

El treball en grup és essencial en el procés d’assistència, com mostra aquesta experiència amb un grup de mares i nens amb discapacitat visual i deficiències múltiples.

Més informació a l’enllaç.(castellà) 

Publicació “Els nadons prematurs i el seu desenvolupament visual”

Companyes de l’Equip d’Atenció Primerenca del CRE ONCE Barcelona han publicat el seu article “Els nadons prematurs i el seu desenvolupament visual” en el monogràfic extraordinari sobre atenció primerenca de la Revista Integració de l’ONCE. Número 58. Setembre-desembre 2010.

M. Bello Rovira, M. Juanet Julia, M. Mañosa Mas, M. Morral Subirà, T. Ribera Vilella

La detecció precoç d’alteracions visuals degudes a la prematuritat requereix la valoració immediata del nadó per un equip multidisciplinari, que asseguri un adequat suport parental i el seguiment individualitzat, com reflecteix la intervenció que realitza l’Equip d’Atenció Primerenca del CRE de l’ONCE a Barcelona. Amb la col.laboració de quatre hospitals de referència.

Més informació a l’enllaç.

Accèsit a l’aplicatiu “TIC-TAC” al “XXIV Concurso de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares y III Concurso sobre Materiales Didácticos”

Companys i companyes del SERVEI TIC i de l’Equip de Música del CRE ONCE Barcelona (Sílvia Boix, M Teresa Corbella i Isidre Vallès), que el passat mes d’octubre es varen presentar al “XXIV Concurso de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares y III Concurso sobre Materiales Didácticos”, convocat per Oficio-Circular n° 11/2010 de 29 de marzo, han rebut un ACCÈSIT, en la presentació del seu material didàctic en suport informàtic TIC-TAC.

Aquest material a partir d’una idea original de la nostra companya Maite Mañosa, de l’Equip d’atenció primerenca, està dirigit als més petits, i el trobareu disponible al SERVEI TIC. Està format per un conjunt d’aplicacions multimèdies senzilles per treballar l’entrenament visual.

Les activitats que s’han realitzat es divideixen en tres apartats: seguiments verticals, seguiments horitzontals i construccions. Les edats a les quals van dirigides, comprenen entre els 2 i 3 anys i per a alumnes tant de baixa visió com per a alumnes cecs.

Portada tic-tac