Category Archives: DOIED

PRESENTACIÓ DEL MÒDUL SENSORIAL ” LA MIRADA TÀCTIL” al Museu d’Art de Cerdanyola

Panell mirada tàctil

Panell mirada tàctil

El passat dijous 24 de març a les 18 h es va presentar al Museu d’Art de Cerdanyola el mòdul sensorial “La mirada tàctil. L’art del vitrall”, un espai tàctil i visual que enriqueix l’exposició permanent i facilita els continguts a tothom, especialment adaptat per aquells visitants amb discapacitat visual, ceguesa o mobilitat reduïda .

El Museu d’Art de Cerdanyola, Can Domènech és el segon museu de la ciutat que disposar d’aquest element museogràfic i el 18è que impulsa l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Museus Locals i compta amb l’assessorament del Centre de Recursos Educatius de l’ONCE a Barcelona a través del DOIED.

En aquest cas, s’ha triat l’art del vitrall emplomat  com element d’interpretació tàctil  ja que els vitralls modernistes de l’antiga Torre Evarist López són l’estrella indiscutible del museu. El mòdul, a partir d’eines i de diferents fases de  producció  d’un vitrall permetrà entendre una tècnica que es remunta a l’Edat Mitjana però que va assolir una gran difusió i excel·lència en temps del modernisme.

A L’ACTE VAN ASSISTIR: 

La Il·lma. Sra. Carme Carmona Pascual, alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, l’Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona,  la Sra. Consol Pla i Dou, tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura i el Sr. Luis Fernando San Martín Aguilar representant de l’ONCE a Cerdanyola.

Joc “coser botones” de Miniland Educational que incorpora el Sistema Braille

Imatge del joc coser botones

El Joc anomenat “coser botones” de la firma Miniland Educational que porta ja incorporada de sèrie l’escriptura en Sistema Braille.

El joc està constituït per una sèrie de fitxes que poden tenir de 1 a 5 foradets, el número en Braille i tinta corresponent al nombre de forats que hi ha a la fitxa, i un conjunt de cordons de “bamba”. Es tracta d’anar fent passant les fitxes per un dels cordons seguint models o seriacions predeterminats com si anéssim cosint botons. Per exemple: 1,3,1,3,1,…, 2,1,5,2,1,5,…, etc. Així doncs, l’objectiu d’aquest material és estimular les destreses digitals i manuals, alhora que, si convé, treballem el concepte de número de l’1 al 5 i la seva representació simbòlica en Braille i tinta en relleu, com els números de la caixa aritmètica.

El joc també té varietat de colors en els seus components, però aquest atribut no és significatiu, únicament és de caire atractiu.

Des del DOIED volem contactar amb el fabricant per felicitar-los per la iniciativa d’incorporar el Braille en sèrie i oferir-los el nostre assessorament cara a d’altres materials futurs.

Col·lecció “Obre” de l’Editorial Susaeta. Llibres adaptats.

Imatge portada Tauró

Des del DOIED, i dins la recerca de materials que es venen al mercat convencional que poden ser útils a les persones cegues o amb discapacitat visual, i que alhora serveixen igualment per a les persones sense problemes greus de visió, ens fan arribar dos llibres:

  • La col•lecció anomenada “Obre” de l’Editorial Susaeta, escrita en català. Un està dedicat a l’aranya i l’altre al tauró. Els llibres contenen el model tridimensional de cadascun dels animals en alt relleu, així com també, els relleus tridimensionals dels diferents aparells interns situats a cada pàgina. Cadascuna d’aquestes planes tenen un aparell representat a l’interior de la silueta central retallada, de manera que totes les pàgines amb tots els aparells representats, encaixen amb el llibre tancat en el model tridimensional inicial. A cada pàgina, hi ha escrita la informació corresponent a cada anatomia, text que estarà transcrit al Sistema Braille en quadern apart i amb una clara correspondència amb cadascuna de les pàgines del llibre original.

 Aquesta adaptació en braille la farà el servei SARDT quan així es sol·liciti.

Assessoraments del DOIED i Laboratori de Ciències

En el marc del conveni signat entre ONCE i Diputació de Barcelona, podem afegir a la llista feta pública el curs passat, 5 nous Mòduls Multisensorials en diferents museus.

  • El museu de Manresa i Terrassa. El projecte gira entorn de la recuperació històrica i arquitectònica de les muralles medievals de la ciutat de Manresa i de la Casa Alegre de Sagrera a Terrassa dins del circuit d’Art Nouveau.  Dins d’aquest context més ampli d’actuació, el mòdul multisensorial esdevé un element museogràfic important per a consolidar el museu com a centre d’acollida dels esmentats itineraris.
  • El museu de les Mines de Cercs, un mòdul que ens permet reconèixer el territori, la matèria i la societat minera en el Berguedà. L’evolució del territori s’interpreta mitjançant una maqueta tàctil dels diferents plecs geològics; la matèria  amb un bloc de lignit, la matèria més preuada i la societat minera del Berguedà mitjançant l’evolució dels diferents llums originals dels miners.

  • El Museu de Víctor Balaguer de Vilanova es concreta en el referent cultural del prohom de la ciutat i del seu fons. Un bust en bronze de Víctor Balaguer ens permet reconèixer els seus trets físics, la seva signatura en relleu i una mostra tàctil de la col·lecció etnològica i pictòrica.

  • El Museu de Granollers ens permet vincular la xarxa viària romana i el comerç medieval i modern. La còpia d’un vas apol·linar, la testa de Bacus i una mesura de gra ens faciliten la seva comprensió.

  • Miquel Albert Soler