Accèsit a l’aplicatiu “TIC-TAC” al “XXIV Concurso de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares y III Concurso sobre Materiales Didácticos”

Companys i companyes del SERVEI TIC i de l’Equip de Música del CRE ONCE Barcelona (Sílvia Boix, M Teresa Corbella i Isidre Vallès), que el passat mes d’octubre es varen presentar al “XXIV Concurso de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares y III Concurso sobre Materiales Didácticos”, convocat per Oficio-Circular n° 11/2010 de 29 de marzo, han rebut un ACCÈSIT, en la presentació del seu material didàctic en suport informàtic TIC-TAC.

Aquest material a partir d’una idea original de la nostra companya Maite Mañosa, de l’Equip d’atenció primerenca, està dirigit als més petits, i el trobareu disponible al SERVEI TIC. Està format per un conjunt d’aplicacions multimèdies senzilles per treballar l’entrenament visual.

Les activitats que s’han realitzat es divideixen en tres apartats: seguiments verticals, seguiments horitzontals i construccions. Les edats a les quals van dirigides, comprenen entre els 2 i 3 anys i per a alumnes tant de baixa visió com per a alumnes cecs.

Portada tic-tac