Category Archives: Activitats

Activitats i iniciatives promogudes pels pares

Estades d’Estiu al CRE ONCE Barcelona 2014

 

 


 

El CRE ONCE BARCELONA organitza una estada de 5 dies on es duran a terme diverses activitats lúdiques, esportives i formatives per a l’alumnat des de 5è d’Educació Primària fins a 4t d’ESO.

Aquesta estada, que tindrà lloc a les instal·lacions de l’edifici ONCE Catalunya, començarà el dilluns 30 de juny, a les 09.00 hores, i finalitzarà el divendres 4 de juliol, a les 15.00 hores (hora de recollida dels vostres fills/filles).

Els matins estaran destinats a la pràctica de l’esport i jocs grupals, i a les tardes es realitzaran tallers de música, cuina, plàstica, tecnologia i altres.

Les places són limitades i estaran atorgades per una comissió que es constituirà a tal efecte, sent una de les condicions que els sol·licitants siguin afiliats o afiliables per nacionalitat. Es prioritzarà aquells nens i nenes que es vulguin inscriure per primera vegada, i es tindrà en compte les necessitats globals de l’alumne/a (fomentar les seves habilitats socials, autonomia personal, etc.).

 

Us mantindrem informats!

 

APUNTEU-VOS!

Trobada de Joves de Barcelona al CREEI CRE ONCE BARCELONA organitza una “TROBADA DE JOVES” de 3 dies, en la qual es duran a terme activitats de descoberta de la ciutat de Barcelona, d’habilitats socials i d’aplicació de la tiflotecnologia per millorar I’autonomia personal.

Aquesta estada, que tindrà lIoc a les instal·lacions del CRE ONCE Barcelona, començarà el dilluns 14 de juliol, a les 09:00 hores, i finalitzarà el dimecres 16 de juliol, a les 15:00 hores (hora de recollida dels vostres fills/filles).

Les places són limitades i estaran atorgades per una comissió que es constituirà a tal efecte, sent una de les condicions que els sol·licitants siguin afiliats o afiliables per nacionalitat. Es prioritzarà aquells nois i noies que tinguin entre 16 i 18 anys, amb un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar les activitats programades.

EI termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juny de 2014. Caldrà fer-nos arribar la fitxa d’inscripció que sadjunta per mitja del mestre/a itinerant del vostre fill/a o enviant-Ia a I’adreça electrònica secretariacrebarcelo@once.es (Assumpte: INSCRIPCIÓ TROBADA DE JOVES CRE).

Podeu trobar més informació a la carta.