Laboratori 1

En aquesta pàgina trobareu les pràctiques de laboratori que anirem fent al llarg del curs, però abans d’això, cal parlar de com ho fan els científics per planificar una investigació.

El mètode científic

Des que l’ésser humà va tenir capacitat de fer-se preguntes, ha buscat les respostes. La forma d’apropar-se als misteris de la natura, allò que ha proporcionat les tan buscades respostes, ha sigut la màgia, la religió o la ciència, depenent del moment històric o de la cultura en qüestió. La ciència no proporciona totes les respostes a les nostres preguntes, però és el mètode d’exploració de la natura que ens ha portat més lluny, en tots els sentits.

El mètode científic es caracteritza per una sèrie de passos que podem resumir fàcilment de la següent manera:

1. Identifiquem el problema a resoldre.

2. Cerquem tota la informació possible que ens permeti resoldre’l.

3. Formulem el nostre problema en forma de pregunta i, a partir d’ell, la nostra hipòtesi de treball.

4. Dissenyem un experiment que ens permeti contrastar la hipòtesi: descartar-la o no.
En el disseny de l’experiment hem de fer rèpliques, és a dir, utilitzar distints grups experimentals, per eliminar els efectes de l’atzar als nostres resultats. Tindrem un grup control, al que no fem cap modificació, que ens servirà per comparar els canvis ocorreguts en la resta de grups.

Cal diferenciar entre:

– La VARIABLE DEPENDENT: el factor que volem mesurar i que està en funció dels altres factors.

– La VARIABLE INDEPENDENT: el factor que alterem en l’experiència per a vore com influeix en l’anterior.

– Les VARIABLES CONTROLADES: tots els altres factors que poden influir sobre la variable dependent i els valors de la qual cal mantenir constants.

5. Interpretem les dades obtingudes i les relacionem amb la informació de què disposàvem. Sempre que puguem, representem els resultats en forma de taules o gràfics, que posteriorment analitzarem.

6. Arribem a una conclusió, que serà si podem rebutjar la nostra hipòtesi o no.

7. La nostra conclusió pot donar peu a nous problemes, i per tant a noves hipòtesis i noves investigacions.
La ciència és un mètode que ens porta a conclusions que són susceptibles de canviar. Quan trobem una explicació que s’ajusta a les observacions millor que les anteriors, aquestes seran ampliades, completades o substituïdes per la nova, i així successivament, de manera que en ciència no tenim “veritats absolutes”, sinó models en contínua revisió.

Font: profesdeciencies.net

Exemples de possibles investigacions:

Quin és el millor avió de paper?

Per què se sura més al Mar Mort?

Totes les pastilles efervescents es dissolen igual?

L’aire és matèria?

Quin és el millor paper de cuina?

NORMES DE SEGURETAT EN EL TREBALL DE LABORATORI

 

 

LA MÀGIA DE LA CIÈNCIA

CLASSIFICA!

 

 

 

FEM UNA MINIATURA DEL SISTEMA SOLAR

 

IDENTIFICACIÓ DE MINERALS

IDENTIFICACIÓ DE ROQUES

L’AIRE EXISTEIX REALMENT

ELS MAPES DEL TEMPS

EFECTE HIVERNACLE

CONSUM D’AIGUA

EL MICROSCOPI

OBSERVACIÓ DE FONGS AMB LUPA BINOCULAR

CLASSIFICACIÓ D’INSECTES

CLAU DICOTÒMICA PER CLASSIFICAR INSECTES

CLASSIFICACIÓ DE VERTEBRATS

Clau dicotòmica per poder classificar els animals vertebrats

OBSERVACIÓ DE CRUSTACIS

PAUTA PER DESCRIURE L’ANATOMIA D’UN CRUSTACI

 

Tutorial per fer el pòster:

 

LA BALANÇA

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURA DEL VOLUM. LA PROVETA.

 

 

 

MESURA DEL VOLUM. LA PIPETA.

 

 

MESURA DEL VOLUM D’UNA GOTA D’AIGUA

 

 

 

DENSITAT

 

 

 

 

TREBALL SOBRE LA VISITA AL COSMOCAIXA 2014-15

REPRESENTEM ELS VERTEBRATS AMB LLENGUATGE PLÀSTIC

Consulteu l’enllaç que correspon al vostre grup de vertebrats:

Peixos cartilaginosos

Peixos ossis

Amfibis

Rèptils

Aus

Mamífers

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *