AUSIÀS MARCH: la poesia aspra i profunda

ausias-march

Ausiàs March

Ausiàs March
[València?, ~1397/~1400 — València, 3 de març de 1459]

Poeta. De família noble, tingué una vida atzarosa a nivell amorós i també familiar. Però de March en destaca sobretot la seva producció poètica.

L’obra coneguda d’Ausiàs Marc es compon de 128 poemes (uns 10.000 versos), conservats en 13 manuscrits de cap a la fi del s. XV i de la primera meitat del XVI i en cinc edicions antigues, aparegudes entre els anys 1539 i 1560. La primera edició, gairebé completa (122 obres), és la de Barcelona del 1543. Hi ha també diverses traduccions castellanes antigues.

La seva poesia tractà principalment el tema amorós, no pas segons l’estil dels trobadors, com diu ell mateix, sinó segons la veritat, fundada en una ciència amorosa que es fonamenta en idees aristotelicotomistes (d’Aristòtil i Tomàs d’Aquí) sobre l’amor, segons les quals l’home només podia trobar la plenitud del seu goig en la pura contemplació i la pura coneixença de l’objecte estimat. A l’altre pol hi ha l’amor sensual, comú amb l’animal; però com que l’home participa de doble natura, psicofísica, el seu amor en participa també, i d’aquí neixen les contradiccions de la vida amorosa.
Malgrat que en certes obres Marc cantà amors ideals, en la majoria analitzà o féu palès el drama interior originat per aquelles contradiccions.

En les obres d’un primera període hi apareixen sovint tòpics de l’amor cortès.

En una segona època, la contradicció amorosa és simbolitzada per l’oposició ira/amor o odi/amor i per les paraules oh foll amor amb què comencen les tornades d’alguns d’aquests poemes. En aquestes obres Ausiàs March es presenta com un home escindit; en comptes de seguir el camí de la serenitat, es lliura a un amor emmetzinat, sense el qual troba buida la seva vida.

La tercera etapa poètica sorgeix de la rebel·lia i del desordre intel·lectual del segon període. El començament d’aquesta etapa final és en el poema 87, primer dels grans poemes morals i didàctics que caracteritzen la seva poesia tardana. En aquesta etapa cal situar els sis cants de mort i el Cant espiritual, obra cabdal del poeta i una de les més grans de la poesia catalana.

[Extret d’Enciclopèdia Catalana]. Si voleu saber-ne més feu un clic damunt de la publicació.

  • AUSIÀS MARCH: LA GRAN FIGURA DEL SEGLE D’OR

No és fins l’aparició d’Ausiàs March que la poesia catalana es troba a si mateixa definitivament i es projecta sobre l’escenari europeu.

La poesia aspra i profunda d’Ausiàs va produir un fort impacte en la mentalitat del seu temps i la seva influència es va estendre a través del Renaixement i fins es va ramificar cap a altres cultures, sobretot la castellana. Ausiàs March va ser el primer poeta que va aconseguir de donar-nos una imatge d’home angoixat per la mort i pel dubte metafísic; que va crear una imatge personal, feta d’elements extrets de la vida qüotidiana; i que, per primera vegada en la poesia, va utilitzar un català totalment despullat de provençalismes.

Pesimista i rebel, amorós i turmentat, lúcid i desolat, planteja, en la seva poesia, els grans debats del seu temps, des de la mateixa arrel de la seva condició d’home.

“Maleït lo jorn que en donada la vida,
puix tant só vist en mos volers contrari!
Io són aquell qui el pensament ha vari,
la voluntat del tot desaünida…

Ausiàs March pertany a un reduït grup de poetes que han sabut expressar escruixidorament les contradiccions de la vida i el punyent teixit íntim dels homes.

[Extret: Josep M. Castellet i Joaquim Molas. Vuit segles de poesia catalana. Barcelona: Edicions 62]

Si voleu podeu ampliar la informació només amb un clic.
Edu3.cat

També podeu llegir, si en teniu ganes i els amors us angoixen, gran part de la seva producció literària.