Vuit segles de poesia catalana

Èrato: la musa de la poesia lírica

Èrato: la musa de la poesia lírica

Aquest bloc pretén ser una eina de difusió i estudi de la poesia feta en català des de l’edat mitjana fins a l’actualitat.

Hi són presents fonamentalment les poesies de lectura prescriptiva de l’etapa Batxillerat.
Des d’aquí podrem conèixer el context històric i el moviment estètic de cada moment, apunts biogràfics sobre els autors i les autores i també el text poètic objecte d’estudi, el qual intentarem enriquir amb diferents recursos multimèdia que la xarxa posa al nostre abast.

Finalment, de mica en mica i sobre d’una selecció de poemes, alumnat de Batxillerat ens faran sentir el plaer de la poesia mitjançant la recitació. Uns i unes rapsodes d’excepció que esperem que ens elevin l’ànima i ens acostin a un corpus poètic de primer ordre dins de les literatures europees.