Tag Archives: trobadors

Taller d’expressió escrita. El món trobadoresc

Escriu una narració ambientada en el món trobadoresc. Recorda que els trobadors van existir durant l’edat mitjana per les contrades de Catalunya, occitània i nord d’Itàlia. La història ha de contenir lèxic dels conceptes estudiats (alba, pastorel·la, sirventès, plany, debat, trobador, joglar, dama, gilós, lausengier, cavallers, clergues…)

Tingues cura del lèxic i utilitza paraules precises per referir-te a la indumentària, instruments, habitatges de l’època, oficis…

Extensió: 250 paraules