TIC

Blocs temàtics (Galí)

Els verbs

Morfologia verbal i ús dels verbs (QV) (no funciona la correcció)

Els verbs (itineraris d’autoaprenentatge)

Els verbs; activitats de síntesi

verbs irregulars de la primera, segona i tercera conjugació

Ortografia

Morfologia del nom

Ortografia (JCLIC)

Consonantisme (itineraris d’autoaprenentatge)

Vocalisme

Lèxic

La composició. Exercicis.

5.000 refranys de la nostra terra

Lèxic. Refranys. Formació de mots

Literatura

Mètrica

Multilingüisme

Viu un món del llengües (Linguamón)

Diversitat lingüística (Linguamón)

Un món de contes (Cpln Sabadell)

Mapes lingüístics (Linguamón)

El concurs Kahoot

kahoot

Thinklink

Wordle

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà