Category Archives: 4t d’ESO

La recepta per a redactar una bona notícia

Imatge de previsualització de YouTube

 

Una notícia es defineix com a una informació sobre un fet actual difosa per un mitjà de comunicació. La informació, matèria primera del periodisme, es converteix en notícia quan un mitjà la publica.

L’estructura d’una notícia varia en funció del mitjà de comunicació: premsa, ràdio, televisió o premsa digital. De tota manera, en tots els casos, la notícia busca la resposta a sis preguntes fonamentals que en anglès són conegudes com a Six Ws: Què (What) ha passat? Qui (Who) són els protagonistes de l’esdeveniment ? Com(hoW), Quan (When), On (Where), i Per què (Why) ha passat?

En un diari digital com el nostre, les notícies han de presentar els següents elements:

Titular. Text breu i destacat que encapçala la notícia. Un titular ha de ser clar i concís i ha de reflectir el que després ens explicarà el cos de la notícia.

Entrada. Primer paràgraf de la notícia que inclou les dades més rellevants de la mateixa. Sovint respon algunes de les Six Ws.

Cos. Text que exposa de manera ordenada el contingut de la notícia que ja s’ha exposat de forma resumida en l’entrada. Acostuma a estructurar-se per paràgrafs.

En una notícia, la informació s’organitza en forma de piràmide invertida. D’aquesta manera a l’inici de la notícia trobem la informació més rellevant. Hem de tenir en compte que molts lectors només tenen temps de llegir titulars i entrades, de manera que ens hem d’assegurar que, com a mínim, s’enduguin la informació més important.

FONT: El Periodico

Expressió escrita (II) Anàlisi d’un autor (inventat)

Escriu un text explicant la vida i obra d’un autor inventat. Cal que situïs l’autor en un corrent literari real i que la informació sigui versemblant. En aquesta redacció hauràs de parlar dels fets biogràfics de l’autor, si aquests fets van influir en la seva obra, explica les característiques de la seva obra, els títols més destacats…

Pots prendre com a model els textos que trobaràs a noms propis del web http://lletra.uoc.edu/

 Ângel Guimerà

Santiago Rusiñol

La ressenya

QUÈ ÉS UNA RESSENYA

La ressenya és un text que presenta informació i valoració crítica de llibres, articles, treballs o altre tipus de creacions (investigacions, cinema, teatre…). En l’àmbit acadèmic, el procediment de ressenyar obres persegueix tres objectius fonamentals: comprendre el text, analitzar-lo en profunditat i valorar-ne la importància en relació amb una producció bibliogràfica àmplia.

Una ressenya no és un resum. La ressenya incorpora al caràcter informatiu i sumari del resum un judici valoratiu.

COM REDACTAR UNA RESSENYA

El comentari crític d’una obra és la part més difícil, sobretot si no es coneix prou bé el tema o no se’n té una opinió formada. En aquest cas, adoptar una posició crítica es pot aconseguir si s’empren les pautes que es detallen a continuació.

[1] En primer lloc, cal valorar l’actualitat del tema: és encara vigent o ja està desfasat? Com se situaria l’opinió de l’autor dins l’estat d’opinió actual? Amb quin corrent o grup s’identifica?

[2] Un cop s’ha analitzat i valorat l’actualitat, cal valorar la intencionalitat de l’autor (per què escriu això?) i l’actitud que té respecte al tema: pressupòsits ètics, històrics, polítics, filosòfics, religiosos, etc.

[3] També cal parar esment als elements preliminars de l’obra, el títol i la introducció, i analitzar si el text satisfà les expectatives creades o, altrament, si funcionaria millor un altre títol o introducció, més adequada al discurs posterior.

[4] Un altre aspecte que cal avaluar és l’habilitat de l’autor per utilitzar les fonts. S’ha de considerar si l’autor utilitza la documentació necessària i dóna referència exacta de les fonts.

[5] També s’ha d’analitzar la coherència del text: l’exposició està estructurada lògicament? Hi ha equilibri entre les diverses parts? Hi ha contradiccions? L’autor omet dades que contradirien la seva tesi? Quines conseqüències es desprenen de les tesis de l’autor?

[6] Finalment, cal considerar l’estil de l’escriptor i el to de l’obra. En aquest sentit, cal parar atenció a la varietat de mecanismes estilístics que usa per crear una prosa viva i memorable. Utilitza algun recurs per cridar l’atenció? Repeteix mots o frases? Alguns patrons de frase característics? Quin to té: seriós, humorístic, trist, sarcàstic…? És el to apropiat per a l’audiència i l’objectiu?

Font: web Argumenta. Més informació a l’enllaç: com redactar una ressenya.

Bloc per aprendre a escriure una ressenya

Exemple de ressenya. Camí d’un silenci de Jordi Clopés.

La ressenya

La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conèixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…) o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i una valoració crítica.

Com fer una ressenya

Exemple de ressenya

Quim Monzó, Olivetti…

VIOLACIONES, DROGAS, DESVIACIONES SEXUALES…
La Generalidad obliga a leer para el examen de Selectividad un libro plagado de contenidos inmorales.
Lo adelantó en su columna habitual en Libertad Digital José García Domínguez. La asignatura de Catalán, dentro del temario para las próximas pruebas de selectividad, incluye entre las lecturas obligatorias el libro Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury, del escritor barcelonés Quim Monzó. Los relatos de Monzó presentan a personajes pervertidos que hacen apología del crimen, la violación, la pederastia o el consumo de drogas, siempre acompañado de toda forma de desviación sexual. La Generalidad decidió que este libro representa la literatura catalana y no ha dudado en orientar a los profesores sobre la forma en la que deben explicar su significado.

Biografia de Quim Monzó i informació per entendre el llibre Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury

La narrativa curta de Quim Monzó.

Mònica Terribas entrevista Quim Monzó a La nit al dia.

 

El text argumentatiu

  • Per aquesta activitat necessiteu buscar els arguments fonamentats de les diverses posicions. Cal que escolliu un dels temes que es plantegen en els següents vídeos i us posicioneu (podeu fingir la vostra posició), després escriure la vostra argumentació. Podeu triar una d’aquestes propostes.

      Propostes

Activitat dissenyada per Anna Tur