Category Archives: 1r de Batxillerat

Martí Gerani, un avantguardista singular. 1r Batx A

Tasca: Anàlisi d’un autor inventat

Escriu un text d’unes 250 paraules explicant la vida i obra d’un autor inventat. Cal que situïs l’autor en un corrent literari real i que la informació sigui versemblant. En aquesta redacció hauràs de parlar dels fets biogràfics de l’autor, si aquests fets van influir en la seva obra, explica les característiques de la seva obra, els títols més destacats…

Heu de demostrar el vostre domini de la terminologia literària i el vostre coneixement sobre moviments literaris. A més,he d’escriure amb coherència, cohesió, adequació i correcció ortogràfica. Ànims!

Deixeu les vostres redaccions a respostes del post.

MARTÍ GERANI, UN AVANGUARDISTA SINGULAR

L’obra de Martí Gerani és una de les més singulars de la literatura catalana de principis de segle XX. Novel•lista, poeta i dramaturg, la seva obra ha estat qualificada d’obra mestra per un sector de la crítica literària i de literatura decadentista per un altre sector més crític. La seva mort als 33 anys va estroncar l’obra d’un autor que no deixava ningú indiferent.
Martí Gerani va néixer a Olot l’any 1890 en el si d’una família modesta que es dedicava a l’elaboració d’embotits casolans. Va anar a l’institut Marià Vayreda fins als 13 anys, quan es va posar a treballar al negoci familiar. “Preparar botifarres i llonganisses estimulava la meves ànsies de volar del niu i embarcar-me en un altre ofici.” escrigué a les seves memòries. Les lectures de Francesc Vicent Garcia el van captivar i marcaren la seva poesia primerenca. Els sonets escatològics del Rector de Vallfogona foren el seus llibres de capçaleres durant tota la seva joventut. Als 18 anys va guanyar els Jocs Florals de Barcelona amb el poemari La pedra a la sabata, on combinava cal•ligrames d’alt contingut anarquista amb sonets que descriuen una ciutat apocalíptica. Així, per exemple, a “Escudella indigesta” mostra la seu pessimisme davant la pèrdua de valors de la societat de l’època.

Escudella indigesta

Ara que el sol toca el zenit
les ombres són orfes de cos
i d’ànima.
Les donzelles han deixat els guants a l’armari
i han perdut la vergonya.
Les corbates són disfresses
per als senyors impostors.

La nit caurà i darrere les finestres
entrarà un bri de lluna
assenyalant un agressor.
Un crim domèstic engabiat per la por.

El dramaturg

Martí Gerani pren com a referents el Guimerà més romàntic i el Rusiñol més esteticista. Amb la suma d’aquests dos referents escriu una obra compromesa amb el proletariat i critica l’asfíxia econòmica que rep el treballador de les fàbriques…

Tasca: Anàlisi d’un autor inventat

Escriu un text d’unes 250 paraules explicant la vida i obra d’un autor inventat. Cal que situïs l’autor en un corrent literari real i que la informació sigui versemblant. En aquesta redacció hauràs de parlar dels fets biogràfics de l’autor, si aquests fets van influir en la seva obra, explica les característiques de la seva obra, els títols més destacats…

Deixeu les vostres redaccions a respostes del post.

Lluís-Anton Baulenas

El teatre em va permetre de descobrir que jo podia “crear” alguna cosa i que aquesta cosa podia fer-se realitat. Voldria que aquest plantejament s’entengués bé i no sonés “romàntic”. Fins en aquell moment, jo, com la immensa majoria de la població, sobretot si ets de barri, pensava que els “creadors” eren els altres, uns altres. Era normal i acceptat. Gràcies al teatre vaig descobrir que jo també podia crear. És gràcies, doncs, al teatre, que sóc escriptor. Gràcies al teatre i a un accident de moto, que, als vint-i-vuit anys, com sant Pau camí de Damasc, em va obligar a reflexionar una mica sobre les meves mil vocacions. El resultat va ser plantar les classes, demanar una excedència i dedicar-me a escriure.

Des de la publicació del primer llibre de ficció han passat deu anys. Durant aquest temps he publicat novel·les, relats i teatre on he explicat les coses que em passaven pel cap i per altres vísceres del meu organisme. I m’he adonat que també hi ha molta gent que s’ho passa bé amb les coses que escric.

Això em sembla tan increïble que, tot i continuar sense saber què seré quan sigui gran, trobo que fer d’escriptor és una de les millors coses que es poden fer.

Més informació a lletra

Els fruits saborosos. Algaei i les taronges

AGLAE I LES TARONGES

1. En aquest poema podem trobar reflectits el present, el passat i el futur. Indiqueu on i com. Establiu raonadament les parts del poema.
2. Quin significat té la paraula “sort”, que hi ha al penúltim vers?
3. Quins elements indiquen, al llarg del poema, l’acció de fer-se expremuda i lassa que trobem al darrer vers?
4. En què es basa la comparació d’Aglae amb les taronges?
5. Aquesta composició és una de les que segueix de manera més fidel l’estructura del vers alexandrí. Analitzeu-ne la mètrica i la rima.
6. Es poden comptabilitzar fins a vint “i” conjuncions copulatives, majoritàriament a inici de vers. Aquesta abundància constitueix una figura retòrica: digueu-ne el nom i la finalitat
o la utilitat.

Adaptació teatral del Tirant lo Blanc

El gènere teatral

A continuació teniu algunes consideracions sobre el gènere teatral que heu de tenir en compte a l’hora de fer la vostra adaptació del Tirant.

El teatre és el gènere al qual pertanyen totes les obres que tenen com a finalitat representar una acció dalt d’un escenari. Per tant, el text teatral, en principi, és creat per ser interpretat, i només de manera secundària, per ser llegit. És per això que presenta unes característiques ben diferenciades:
 1. l’obra no és escrita per ser llegida, sinó per ser representada;
 2.  el receptor no és una sola persona, sinó un grup, el públic;
 3. el canal no és el llibre, sinó l’espai escènic;
 4. sovint no compta amb la caracterització directa dels personatges, sinó que es presenten a mesura que avança l’obra (caracterització indirecta)
 5. hi apareixen signes lingüístics i no lingüístics (propis del llenguatge no verbal
 6. les informacions que en una obra narrativa donaria el narrador, aquí queden recollides en les anomenades acotacions (en cursiva en el text)
 7. no hi ha narrador; el punt de vista és mostrat pels personatges.

El text teatral

Una obra de teatre està formada per diversos tipus de text: el text escènic, el text acotat i el text principal.

 •  El text escènic va adreçat al director de l’obra i consisteix en la descripció sobre com cal desenvolupar l’espectacle. Inclou informació sobre el codi gestual o tonal que mai apareix publicada en el text principal. No totes les obres disposen de text escènic.
 •  El text acotat és aquella part del text escrit que apareix entre parèntesis o en cursiva i que és una anotació explicativa al marge d’una obra teatral, per explicar la disposició, els gestos i la manera d’actuar dels personatges. Hi ha diversos tipus d’acotacions:
 1.  les acotacions d’acció són indicacions sobre allò que fa el personatge (seure, entrar, sortir…)
 2. les acotacions de caracterització són indicacions sobre les característiques d’un personatge determinat: simpàtic, cruel…
 3. les acotacions de to indiquen la manera com parla un personatge: cridant, rient, amb ràbia…
 •  El text principal és el text que forma part de la representació. És tot allò que forma part de la parla dels actors: diàlegs, monòlegs…

Informació extreta del blog Aprende llengua i literatura

Expressió escrita (II) Anàlisi d’un autor (inventat)

Escriu un text explicant la vida i obra d’un autor inventat. Cal que situïs l’autor en un corrent literari real i que la informació sigui versemblant. En aquesta redacció hauràs de parlar dels fets biogràfics de l’autor, si aquests fets van influir en la seva obra, explica les característiques de la seva obra, els títols més destacats…

Pots prendre com a model els textos que trobaràs a noms propis del web http://lletra.uoc.edu/

 Ângel Guimerà

Santiago Rusiñol

Declaració d’amor

El Romanticisme va ser una reacció contra l’esperit racional i hipercrític de la Il·lustració i el Neoclassicisme i anteposava, abans de tot:

La major importància del sentiment enfront la raó.
La forta tendència nacionalista de cada país.
La del liberalisme en contraposició al despotisme il·lustrat.
La de l’originalitat en contra la tradició grecollatina.
La creativitat enfront a la imitació neoclàssica.
La projecció dels sentiments en la natura.

Tenint en compte les característiques de la literatura romàntica, escriu una carta de declaració d’amor utilitzant força figures retòriques. Cal que deixis el text als comentaris d’aquest article.

Es valorarà la creativitat, l’ús de figures retòriques (cal que les indiqueu), l’adequació del text a la literatura romàntica, la coherència, la cohesió i la correcció ortogràfica. Òbviament, el text ha de ser original. Les còpies o plagis seran sancionats severament.

1r batxillerat