Category Archives: Tipologia textual

El text instructiu

Un rètol que digui: “No fumeu en aquesta sala” és una instruccció.
Les explicacions per al funcionament d’un aparell o les receptes de cuina també són instruccions.

Aquest tipus de textos serveixen per donar instruccions, ordenar, aconsellar,  etc.

Quan hagis d’escriure un text instructiu, tingues en compte les característiques d’aquest tipus de text:

1. Ús de formes verbals en imperatiu: agafa, inspira, obre, encengui…, formes d’obligació: s’ha de fer, cal tancar, és necessari, i ús de condicional: si feu això, si us trobeu amb…

2. Absència d’adjectius qualificatius de tipus ornamental.

3. Lèxic precís i exacte.

4. Les instruccions solen anar acompanyades d’un dibuix o gràfic.

Aquí en teniu una mostra:

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

 [Font:llenguacatalana.bloc.cat]

Correcció dels textos argumentatius

Aniré fent les correccions dels textos argumentatius en els comentaris de l’article anterior (“El text argumentatiu”). La nota que poso és provisional. De manera que si els reescriviu i els milloreu us pujaré la nota. Podeu fer comentaris sobre els textos dels vostres companys trobant errors gramaticals o fent observacions constructives del tipus: no s’acaba d’entendre quina és la teva opinió, falten marcadors discursius, la puntuació dificulta la comprensió del text… Tindré en compte la vostra participació.  Els vostres comentaris també us han de servir per aprendre.

 Us proposo una gran pel·lícula que permetria fer un cinefòrum sobre el tema: Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman) Aquí en teniu en petit tast.

 Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

El text argumentatiu

Deures pel 12 de gener: escriu un text argumentatiu d’unes 150 paraules sobre un dels dos temes següents:

  • a) L’espai físic que envolta les persones influeix en el seu caràcter?
  • b) Quina resposta social s’ha de donar a la bogeria?

El text l’haureu de “deixar” als comentaris d’aquest article. Un cop l’accepti, ja es podrà veure al bloc. No oblideu d’identificar-vos ni de posar un títol al text. 

Si no saps per on començar, recorda les característiques que ha de tenir un text argumentatiu:

El text argumentatiu no ens comunica una notícia sinó que ens transmet una opinió, la qual ens arriba defensada per una sèrie d’arguments que li donen suport. Aquesta mena de textos intenta convèncer-nos i acostuma a tractar algun tema poèmic, naturalment, i pretén decantar el nostre parer a favor de les opinions que l’autor hi expressa.

La seva estructura bàsica consta de tres parts:

Introducció, és la part que situa, enuncia un tema i dóna l’opinió a favor o en contra de l’emissor respecte al tema.

Motius o arguments, on s’exposen els fets. Per cada fet presentat, es desenvolupa un argument principal i d’altres de secundaris o de suport, si és el cas.

Conclusió, apartat que recull la idea principal (tesi) del qui parla a favor o en contra del tema, és la síntesi dels continguts i pot ser només argumental o també retòrica. S’expressa habitualment en l’últim paràgraf.

En el text argumentatiu l’emissor està normalment implicat en el missatge del text. Això es pot mostrar mitjançant l’ús de la primera persona.
Per introduir els diferents arguments s’usen els ordinals o altres marques d’ordre, com en primer lloc, d’una banda, per començar, d’altra banda, finalment, per acabar, etc.

Per expressar l’oposició podem usar: oracions introduïdes per nexes com però, sinó, tanmateix, encara que, malgrat que, etc., noms precedits de locucions com malgrat, a pesar de, tot i, etc… i verbs que pel seu significat, indiquen oposició com oposar-se, dissentir, etc.

Per expressar la causa, podem usar: oracions introduïdes per nexes causals com perquè, ja que, puix, etc, noms introduïts per locucions com amb motiu de, a causa de, gràcies a, etc., i verbs que, pel seu significat, indiquen causa com causar, fer, originar, ocasionar, etc.

Per expressar la conseqüència, podem usar: oracions introduïdes per nexes consecutius com doncs, per tant, així, etc., o noms encapçalats per locucions com en conclusió, en conseqüència,conseqüentment, etc. Abans de l’expressió consecutiva, és freqüent de posar un punt i coma. La conseqüència també es pot expressar a través d’un reforç a la primera oració (tant, tan, de manera) i el nexe que a la segona.

També es poden utilitzar les citacions d’autoritats, que són frases extretes de grans pensadors o d’entesos en la matèria que es tracta i tenen un caràcter d’afirmació categòrica. Molt sovint s’expressen mitjançant paradoxes, antítesis o equívocs.

La interrogació retòrica és una afirmació feta en forma de pregunta, a fi d’atreure l’interés del receptor i implicar-lo en el que s’afirma.

Els textos argumentatius es caracteritzen perl’exposició i defensa d’opinions i la intenció de convéncer o persuadir.

 FONT: Centre d’Autoaprenentatge de la llengua. UNIVERSITAT JAUME I

Podeu veure un exemple de text argumentatiu en aquest enllaç