Category Archives: Vocabulari

Vocabulari del Mecanoscrit…

Aquest és el vocabulari que heu d’estudiar del TT3, TT4 i TT5

Esberlar: trencar alguna cosa en el sentit de les seves fibres, segons la línia de mínima resistència.
Foragitar: treure a fora, expulsar.
Catre: llit lleuger, individual.
Decés: mort d’una persona.
Atansar: acostar, especialment fins tocar, fins a establir contacte.
Idíl•lic: relatiu o pertanyent a un idil•li.
Esberlar: trencar alguna cosa en el sentit de les fibres, segons la línia de mínima resistència
Menar: conduir, guiar, dirigir, portar, especialment bestiar o un vehicle de tracció animal.
Afany: desig molt gran.
Llepafils: excessivament triat, escrupolós, en el menjar.
Cohibir: pesar sobre l’ànim (d’algú) retenint-lo d’obrar.
Hostil: és diu de la persona que té una actitud contrària a algú o a alguna cosa, que actua com un enemic.

Prosseguir: continuar
Argüir: donar raons a favor o en contra d’una opinió, d’una proposició, d’una mesura; raonar, discutir.
Bonança: estat tranquil de la mar.
Eixut: sec

 

Vocabulari del Mecanoscrit del segon origen

Vocabulari del TT/I

 • Bruna: morena
 • Pregonesa: qualitat de pregon, profunditat.
 • Car: introdueix una preposició en què hom explica la causa d’allò que ha estat dit en la preposició anterior.
 • Grimpar: enfilar-se ajudant-se amb les mans.
 • Bocons: mot emprat en l’expressió a bocons boca per avall.
 • Solc: senyal que deixa en l’aigua el pas d’una embarcació.
 • Queviures: Coses de menjar. Compreu queviures per a l’excursió.
 • Sina: Pitrera
 • Nuesa: Qualitat de nu, despullat.
 • Esberlar: Obrir en dues o més parts per ruptura del lloc que ofereix menys resistència. Esberlar la soca d’un arbre.
 • Garratibat: amb les cames rígides i sense moviment.
 • Guèisers: brollador natural d’aigua calenta i de vapor d’aigua que sol aparèixer en les zones de volcans.
 • Apoplexia: extravació massiva de sang a l’interior de l’encèfal, provinent d’una artèria intracerebral.
 • Ací: indica el lloc en és la persona que parla.
 • Talús: inclinació o pendent d’un terreny, d’un terraplè, del mur de contenció d’una muralla.
 • Llur: possessiu que es refereix a la tercera persona del plural.
 • Erecte: vertical, dret.
 • Trespols: sostre d’una habitació.
 • Anorreà: anihilar.
 • Unanimitat: fet d’estar d’acord diverses persones, en el que fan o en el que pensen.
 • Pugnaç: inclinat a combatre, bel·licós, agressiu.
 • Màuser: fusell de repetició
 • Envà: paret prima, feta amb maons posats de cantell, que separa les diverses habitacions d’una casa i no suporta cap pes.
 • Feréstega: que fa por.
 • Malura: mal o malaltia en sentit general, especialment qualsevol malaltia epidèmica.
 • Reialme: regne.
 • Jaç: es fa servir per designar el llit familiar.
 • Tòfona: gènere de fongs subterranis de l’ordre de les tuberals en forma de tubercle berrugós o llis, que comprèn algunes espècies molt apreciades com a menja i com a condiment.
 • Eixorivir: deixondir.
 • Aixada: eina per cavar i remoure la terra que té una planxa de ferri més o menys grossa, plana i lleugerament corbada, amb un mànec per agafar-la.
 • Malastruc: que té mala sort o que en porta.
 • Fonedissa: que desapareix o es fon fàcilment.
 • Qualque: algun.
 • Atzar: Bona o mala sort. Els atzars del joc.

Vocabulari del TT/2

 • Rocam: lloc de moltes roques.
 • Batre: fer sortir, a cops el gra de l’espiga dels cereals o de la tavella dels llegums.
 • Fortor: pudor forta.
 • Feixuga: Difícil de moure, d’alçar, a causa del seu pes. Un fardell feixuc. Per ext. Una tasca feixuga.
 • Poal: galleda.
 • Llur: possessiu que fa referència a la tercera persona del plura; els seus
 • Celler: petit local subterrani d’una casa on hom sol guardar vi, menjar, etc.
 • Pujol: puig petit.
 • Jóc: lloc on es van a dormir les gallines i l’aviram en general.
 • Ponderar: pensar, especialment en sentit figurat.
 • Raval: barri o caseria situada als afores d’una població.
 • Arraulir-se: ajupir-se.
 • Sia: locució conjuntiva que denota equivalència.
 • Cataclisme: Gran trastorn físic sobtat, violent i destructiu, que es produeix a la superfície de la Terra a causa d’una inundació, d’un terratrèmo
 • Apèndix: cosa afegida, adjuntada, a una altra de la qual és com una part accessòria.
 • Culata: peça de ferro fos que va collada a la part superior del bloc del motor.
 • Llambregar: mirar o veure amb un cop d’ull.
 • Inanimada: que ha perdut la vida.