Category Archives: Sociolingüística

Història de vida lingüística

Heu d’escriure la vostra història de vida lingüística als comentaris d’aquest article. Recordeu que la definim com a:

“Relat que una persona fa, quan una altra li demana, al voltant del seu repertori lingüístic. Les llengües que es coneixen, les habilitats relacionades amb cada una d’aquestes llengües, la manera com s’han après, el record i l’oblit, l’ús quotidià de les llengües, la identificació com a bon o mal aprenent de llengües, etc. són algunes de les qüestions que de manera inevitable es tracten en aquests relats. “