Category Archives: Verbs i perífrasis

Exercici de preparació. 3r C

Escriu la perífrasi verbal que s’indica en cada cas.

Si no et trobes bé………………………………….. (perífrasi d’obligació en 2a pers. sing. del condicional del verb telefonar) al metge.

El metge se n’ha anat abans de començar la conferència; li ………………………………….. (perífrasi de probabilitat en 3a pers. pl. del present del verb haver telefonat) de l’hospital per alguna urgència.

Crec que la pel·lícula ja ………………………………….. (perífrasi d’imminència en 3a pers. sing. del present del verb acabar).

Amb aquest cotxe tan atrotinat, ens ………………………………….. (perífrasi de possibilitat en 3a pers. sing. del present del verb passar) qualsevol cosa.

L’Ajuntament ………………………………….. (perífrasi de duració en 3a pers. sing. del verb estudiar) el projecte d’urbanització.

SOLUCIONS

hauries de telefonar al metge.

deuen haver telefonat

és a punt d’acabar.

ens pot passar qualsevol cosa.

L’Ajuntament està estudiant