Tag Archives: literatura

Si com lo taur se’n va fuit pel desert

Si com lo taur se’n va fuit pel desert

Quan és sobrat per son semblant qui el força

Ne torna mai fins ha cobrada força

Per destruir aquell qui l’ha desert,

Tot enaixí em cové llunyar de vós,

Car vostre gest mon esforç ha confús:

No tornaré fins del tot haja fus

La gran paor qui em tol delitós.

Així com el brau fuig al lloc desert quan és superat pel seu semblant, que l’hi força, i no torna mai fins que no ha recuperat la força per destruir aquell que ‘ha desposseït, així mateix em a allunyar-me de vós, car el vostre gest ha torbat el meu esforç; no tornaré fins que no hagi fugit del tot la gran por que m’impedeix de ser delitós (feliç).

a) Determina el tema del poema

b) Determina els dos elements de la comparació.

c) Fes l’analisi mètric del poema.

Vídeo sobre el poeta i falconer reial Ausiàs March

Pere Serafí

Tres són llatins en l’alta poesia,
que sens igual sostenen glòria i fama:
Homero es diu la u, que los grecs ama;
Virgili, par, segueix sa companyia.

I Ovidi tant amb ells ferm porfidia
que d’alts secrets poètics tot s’inflama,
i d’aquests dos Itàlia se’n recama,
que duraran mentre al món vida sia.

Tres són vulgars que per semblant manera
lo principat aporten dels poetes:
Petrarca i Dant, que Itàlia blasona;

Ausias March, que a Espanya tant prospera,
nos ha mostrat per obres molt eletes
que, par amb ells, mereix portar corona.

Literatura catalana durant els segles XVI, XVII i XVII

Dins de la història de la literatura catalana, el període comprès entre els segles XVI i XVIII ha estat tradicionalment menystingut i poc estudiat, ja que es considerava que la producció literària d’aquests tres segles havia estat molt reduïda i de baixa qualitat. Per això, aquesta etapa s’ha conegut durant molt de temps amb el nom de “Decadència”. Els estudiosos moderns han intentat rectificar aquesta visió de la producció literària d’aquests tres segles i prefereixen parlar de Renaixement, Barroc i Neoclassicisme i Il·lustració, ja que aquests moviments també van arribar a Catalunya, tot i que amb un seguit de particularitats.

Aquests són els enllaços que us portaran als apunts sobre el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme i la Il·lustració dins de la literatura catalana.

La “Decadència”

El Renaixement a Catalunya

El Barroc a Catalunya

Neoclassicisme i Il·lustració a Catalunya

Després de llegir atentament els apunts que heu pres a l’aula i de llegir els apunts La Decadència, contesteu les preguntes següents:

  1. Definiu de manera clara i breu per què el període de la literatura comprès entre els segles XVI al XVIII s’ha anomenat tradicionalment “Decadència”.
  2. Quins moviments estètics i literaris es desenvolupen en els segles XVI, XVII i XVIII?
  3. Quin és el primer fet polític que suposa una castellanització de la Corona d’Aragó?
  4. Per què l’aristocràcia catalana comença a utilitzar el castellà a principis del segle XVI?
  5. Amb quin rei es consolida la castellanització dels territoris de la Corona d’Aragó?

Font:  http://aprendrellengua.wordpress.com