Tag Archives: 4t d’ESO

La ressenya

QUÈ ÉS UNA RESSENYA

La ressenya és un text que presenta informació i valoració crítica de llibres, articles, treballs o altre tipus de creacions (investigacions, cinema, teatre…). En l’àmbit acadèmic, el procediment de ressenyar obres persegueix tres objectius fonamentals: comprendre el text, analitzar-lo en profunditat i valorar-ne la importància en relació amb una producció bibliogràfica àmplia.

Una ressenya no és un resum. La ressenya incorpora al caràcter informatiu i sumari del resum un judici valoratiu.

COM REDACTAR UNA RESSENYA

El comentari crític d’una obra és la part més difícil, sobretot si no es coneix prou bé el tema o no se’n té una opinió formada. En aquest cas, adoptar una posició crítica es pot aconseguir si s’empren les pautes que es detallen a continuació.

[1] En primer lloc, cal valorar l’actualitat del tema: és encara vigent o ja està desfasat? Com se situaria l’opinió de l’autor dins l’estat d’opinió actual? Amb quin corrent o grup s’identifica?

[2] Un cop s’ha analitzat i valorat l’actualitat, cal valorar la intencionalitat de l’autor (per què escriu això?) i l’actitud que té respecte al tema: pressupòsits ètics, històrics, polítics, filosòfics, religiosos, etc.

[3] També cal parar esment als elements preliminars de l’obra, el títol i la introducció, i analitzar si el text satisfà les expectatives creades o, altrament, si funcionaria millor un altre títol o introducció, més adequada al discurs posterior.

[4] Un altre aspecte que cal avaluar és l’habilitat de l’autor per utilitzar les fonts. S’ha de considerar si l’autor utilitza la documentació necessària i dóna referència exacta de les fonts.

[5] També s’ha d’analitzar la coherència del text: l’exposició està estructurada lògicament? Hi ha equilibri entre les diverses parts? Hi ha contradiccions? L’autor omet dades que contradirien la seva tesi? Quines conseqüències es desprenen de les tesis de l’autor?

[6] Finalment, cal considerar l’estil de l’escriptor i el to de l’obra. En aquest sentit, cal parar atenció a la varietat de mecanismes estilístics que usa per crear una prosa viva i memorable. Utilitza algun recurs per cridar l’atenció? Repeteix mots o frases? Alguns patrons de frase característics? Quin to té: seriós, humorístic, trist, sarcàstic…? És el to apropiat per a l’audiència i l’objectiu?

Font: web Argumenta. Més informació a l’enllaç: com redactar una ressenya.

Bloc per aprendre a escriure una ressenya

Exemple de ressenya. Camí d’un silenci de Jordi Clopés.

El text argumentatiu

  • Per aquesta activitat necessiteu buscar els arguments fonamentats de les diverses posicions. Cal que escolliu un dels temes que es plantegen en els següents vídeos i us posicioneu (podeu fingir la vostra posició), després escriure la vostra argumentació. Podeu triar una d’aquestes propostes.

      Propostes

Activitat dissenyada per Anna Tur

El text argumentatiu

El text argumentatiu: Comentari sobre campanyes de foment de la lectura

Què us demano?

L’elaboració d’un text argumentatiu (de 15 a 20 línies) a favor o en contra de les campanyes de foment de la lectura a partir d’aquests vídeos de campanyes d’anys anteriors. Què us ha sorprès? Us sembla que pot servir? Heu fet l’experiència de llegir? Qui o què us va incitar a llegir? Ja m’explicareu…

Qualsevol cosa, en parlem…

Vídeos:

Aquest és una mica pujat de to…

Campaña de fomento de la lectura. ¿En qué lugar lo haces tu?

Aquest és molt tendre…

Leer escribir comprender

Aquest és per als amants de la tecnologia

Leer está de moda

Activitat dissenyada per la M. Àngels