MUSICUENTO: EL FLAUTISTA DE HAMELIN

VEIEU AQUEST VÍDEO I GAUDIREU D’AQUEST CONTE TRADICIONAL.