SOLUCIÓ PASSAPARAULA ADJECTIUS

Ja podeu escoltar els adjectius corresponents a les definicions del passaparaula.