Etiqueta: Compressió

Els continents d’aquí a 50 milions d’anys

Estudis realitzats per diversos autors han permès determinar la velocitat mitjana actual de desplaçament de les plaques litosfèriques més importants. A la segona columna de la graella següent apareixen…

13. Temps geològic, B1 GCA, BTX, Curs

Confecció d’un pòster científic sobre tectònica

En un congrés científic, els investigadors presenten davant de la comunitat científica els últims avenços en el coneixement de la seva especialitat. Habitualment presenten una comunicació oral, però…

01. Tectònica, 4A. Geologia, 4t d'ESO, Curs

Marges actius, pòster i fregalls

Els límits entre plaques litosfèriques reben el nom de marges actius perquè són tectònicament actius: s’hi desenvolupen els processos geològics interns, que afecten al conjunt de la litosfera (processos de deformació estructural i…

04. La geosfera, 1A. Geologia, 1r d’ESO, Curs