Recupera l’article publicat pel diari El Punt Avui “Llibertat sexual i de gènere” el 18 abril de 2022:

Font: El Punt Avui, 18 abril 2022

Després de fer-ne una lectura atenta, busca informació per definir els següents conceptes:

  • Sexe biològic
  • Identitat sexual
  • Gènere
  • Identitat de gènere
  • Expressió de gènere
  • Orientació sexual

Et poden ser útils les següents fonts d’informació:

L’any 2014 es va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Creus que hi ha camí per recórrer en el ple exercici a Catalunya dels drets de les persones pel que fa a la diversitat afectivosexual?

I al teu institut?

Treballeu en equips per discutir sobre aquest tema i respondre a les preguntes plantejades. Creieu que podeu fer alguna acció a l’institut per tal de millorar la convivència al conjunt de la comunitat educativa i garantir el ple respecte de totes les persones? Feu-ne propostes i desenvolupeu-les!