En el seguiment d’un itinerari geològic és important prendre nombroses mesures de cabussament dels estrats i de les estructures de deformació amb l’objectiu de disposar d’informació espacial suficient per fer les interpretacions necessàries que ens permetin construir la història geològica de la regió.

Habitualment, les mesures de cabussament es prenen amb una brúixola de geòleg de tipus Brunton:

Col·locant aquest tipus de brúixola sobre la línia de màxim pendent (LMP) de l’estrat es pot prendre directament la mesura de direcció de cabussament (angle entre la projecció sobre la horitzontal de la LMP i el Nord geogràfic) i, mitjançant el clinòmetre, es pot mesurar fàcilment l’angle de cabussament (angle d’inclinació de la LMP respecte de la horitzontal).

La doble agulla vermella/negra d’aquestes brúixoles assenyalen l’eix nord-sud magnètic de la Terra, però després hi ha una altra fletxa que, amb la brúixola en vertical, sempre assenyala cap abaix (en la direcció de la força de la gravetat terrestre). Aquesta fletxa és el clinòmetre.

Quan no disposem de brúixoles Brunton podem construir manualment un clinòmetre que utilitzarem juntament amb una brúixola normal o de joguina per prendre les direccions de cabussament de forma més o menys precisa.

En el full següent disposeu de la plantilla del clinòmetre (és com un transportador d’angles amb els 90º als extrems i el 0º al centre).

Seguiu les següents instruccions de construcció del clinòmetre:

  1. Imprimiu la plantilla en cartolina o en full blanc.
  2. Retalleu la plantilla i doblegueu-la de manera que quedi com semicercle.
  3. Reforceu la plantilla plastificant-la o amb cartró.
  4. Uniu al centre de la circumferència un fil prim i resistent que sobrepassi el semicercle graduat i a l’extrem del qual li hagueu afegit algun petit pes (el fil ha de fer la funció de plomada).

Ja teniu construït el clinòmetre. No us oblideu de portar-lo al camp!