Heu escrit alguna vegada un diari? Alguns de vosaltres pensareu que un diari és només un espai per a escriure reflexions periòdiques sobre vivències personals. En realitat, però, hi ha molts altres tipus de diaris.

Aquest, el diari personal, és en sí mateix molt interessant, perquè esdevé un mitjà íntim perfecte per a fer balanç del que ens passa cada dia i permetre’ns estabilitzar les nostres emocions i fer-nos sentir més segurs.

Tot i que els diaris personals són habitualment de caire privat, hi ha vegades que l’autor escriu el diari amb la intenció de publicar-lo, constituïnt així un gènere literari concret, l’autobiografia.

Un altre tipus de diari molt diferent és el llibre de navegació o diari de bord, un document oficial on el capità d’una embarcació té l’obligació de registrar qualsevol esdeveniment rellevant sobre la ruta, sobre el vaixell o sobre la tripulació.

Els diaris de sessions són transcripcions íntegres de totes les intervencions realitzades en el transcurs d’una reunió, deixant constància, com en el cas del diari de bord, de tots els incidents esdevinguts. Així, per exemple, les sessions dels plens dels ajuntaments o del Parlament de Catalunya queden enregistrades al diari de sessions corresponent. Molt diferent és el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on s’hi publiquen les lleis de Catalunya i les disposicions i altres actes de l’administració pública i del Govern de Catalunya perquè produeixin els efectes jurídics corresponents.

Els diaris convencionals, de notícies, també publiquen informació, en aquest cas sobre els successos de la jornada, i poden tenir una periodicitat diària, setmanal, mensual, etc. Tradicionalment han estat publicats en paper, però actualment quasi tots els diaris tenen versions digitals a internet.

Siguin privats o públics, oficials o no, impresos en paper o digitals, tots els diferents tipus de diaris tenen en comú que cada entrada de text ve encapçalada per una data.

L’estructura més habitual per a escriure un diari personal és la següent:

– Encapçalament de cada entrada de text amb la data del dia en què escrivim.
– Ús de la primera persona del singular, perquè qui escriu és el protagonista.
– Com que els fets ja han tingut lloc, els verbs es conjuguen en passat.

Un viatge d’aventura és una bona ocasió per començar a escriure un diari personal. Es poden descriure els llocs visitats, les vivències i les impressions personals, i així rememorar anys més tard el viatge amb tota mena de detalls, fins i tot les anècdotes més divertides!

I si feu dibuixos que acompanyin les vostres descripcions i impressions, us quedarà un diari ben bonic, millor que un àlbum de fotos!

Però anem al gra! El que us proposo és escriure entre tots els companys de classe un diari d’aventures imaginari on el protagonista sigui un petit cristall de quars nascut d’un magma que, en cristal·litzar, ha format un granit. Què us sembla si al protagonista li diem Quarset?

I quines aventures pot viure el petit Quarset? Penseu que un granit es forma a gran fondària, a l’interior de la litosfera, quan el magma solidifica i cristal·litzen els diferents minerals, essencialment quars, feldspat i mica.

Han de passar milions d’anys, però, perquè el granit s’aixequi producte de la tectònica, formant-se una serralada de plegament, i acabi aflorant a la superfície com a conseqüència de l’erosió de la serralada.

És en aquest moment quan en Quarset, un petit cristall de quars dalt de la muntanya, es desprèn finalment de la roca degut a la meteorització. Nerviós i emocionat després de tan esperar, inicia un viatge apassionant a través dels processos geològics externs. Comença l’aventura i comença el diari!

Com heu de fer el diari?

El millor és que us organitzeu formant equips de treball, un per a cada procés geològic extern (consulteu els continguts 5.2. Processos geològics externs):

– Meteorització
– Erosió
– Transport
– Sedimentació
– Diagènesi

Cada equip s’ha d’encarregar d’imaginar les aventures que viu en Quarset des de com l’afecta el procés considerat fins al següent procés, i cal introduir en la història el màxim d’informació geològica. Així, per a la meteorització, el nostre protagonista ha de descriure com la roca que el tenia atrapat es degrada formant un regolit a conseqüència de processos físics i/o químics de meteorització. Després, l’equip que s’encarrega de l’erosió ha d’explicar quin és el factor que provoca que en Quarset se separi de la resta de partícules del regolit, potser el vent, la gravetat, l’aigua, el gel? En Quarset es trobarà aleshores formant part d’un sediment, amb molts altres cristallets de minerals diversos i fragments de roca, que serà transportat per gel, aigua o aire, bé en suspensió, o rodolament… Al final del riu, en Quarset arribarà al mar, i més tard o més d’hora descansarà formant part d’un delta. Les aventures acabaran quan en Quarset quedi novament atrapat formant part d’una roca sedimentària, potser una sorrenca o un conglomerat, després d’haver patit els processos de compactació i cimentació propis de la diagènesi.

Feu que el diari d’aventures d’en Quarset sigui ben divertit, afegint-hi anècdotes, esquemes i molts dibuixos!