Els minerals formen cristalls quan els àtoms que els constitueixen es troben ordenats d’acord amb una disposició particular, anomenada cel·la fonamental, que es repeteix en les tres dimensions de l’espai.

Hi ha 7 tipus diferents de cel·la fonamental (continguts 4.2. Els minerals):

Tot i que cada mineral cristal·litza a partir d’un únic tipus de cel·la fonamental, els cristalls poden acabar adquirint diversos hàbits en funció de com els àtoms que s’hi afegeixen van ocupant l’espai disponible.

Si hi ha un subministrament constant dels àtoms que es necessiten per créixer, disposen d’espai, de temps i d’unes condicions estables, aquests cristalls poden assolir dimensions enormes!

Mina de guix de Pulpí (Almeria)

En aquesta activitat et proposo que ens fixem només en dos minerals, l’halita, que cristal·litza en el sistema cúbic, i el beril, que cristal·litza en el sistema hexagonal.

Halita Beril

L’halita és la sal gema (el mineral de la sal de cuina), i el més sovint és que formi cristalls cúbics perquè els àtoms de clor i de sodi que formen la cel·la fonamental cúbica es repeteixen per igual en les tres direccions de l’espai milions de vegades fins a formar grans cristalls:

Algunes vegades, però, es formen cristalls capriciosos perquè els àtoms, tot i seguir l’ordre propi de la cel·la fonamental, s’uneixen a l’estructura en creixement més en unes direccions que en unes altres.

El beril és un mineral que presenta diverses varietats de color que per la seva bellesa han esdevingut pedres precioses:

Goshenita (incolor) Bixbita (vermell) Morganita (rosa)
Heliodor (groc) Aiguamarina (blau) Maragda (verd)

Totes aquestes varietats de beril cristal·litzen en el sistema hexagonal. En realitat cada prisma hexagonal està constituït per 3 prismes de base triangular disposats l’un al costat de l’altre, cadascun dels quals constitueix una cel·la fonamental:

Reprodueix les cel·les fonamentals de l’halita i del beril per mitjà de palletes plàstiques de refresc o d’algun altre material, com per exemple escuradents de fusta. Uneix les arestes amb cola o plastilina tenint molta cura de mantenir els paràmetres propis de les cel·les fonamentals:

SISTEMA CÚBIC SISTEMA HEXAGONAL
a = b = c a = b ≠ c
α = β = γ = 90º α = γ = 90º, β = 120º

Afegeix “àtoms” a l’estructura inicial i construeix els teus propis cristalls. Els pots fer tan grans com vulguis i amb la forma que desitgis, sempre respectant el sistema cristal·lí de cada mineral. Posteriorment fes una llegenda que informi sobre l’estructura cristal·lina, sobre el mineral i sobre com creixen els minerals. Podem fer una exposició a la classe!