Una piscina olímpica ha de posseir unes mides estàndards exigides per la Federació Mundial de Natació amb l’objectiu de poder ser utilitzada en campionats mundials i en els Jocs Olímpics, i que les marques assolides pels nedadors siguin homologables. Aquestes mides són:

Longitud: 50 m
Amplada: 25 m
Profunditat mínima: 2 m

1) Quina és la quantitat d’aigua continguda en una piscina d’aquestes dimensions? Escriu ordenadament els càlculs realitzats a la teva llibreta i no oblidis d’indicar correctament les unitats. Aquest resultat és molt important per poder continuar amb l’activitat.

2) És molta o poca aigüa el resultat obtingut? Per tal de fer-nos-en a la idea, ho compararem amb volums d’aigua d’ús quotidià (escriu ordenadament tots els càlculs, emmarca el resultat numèric i redacta la resposta. No oblidis d’indicar les unitats):

a. Quantes ampolles d’aigua de 1,5 litres es necessiten per contenir tota l’aigua de la piscina? (Tingues en compte que 1 m3 són 1000 dm3 i que 1 dm3 és igual a 1 litre.)

b. Quants camions es necessiten per transportar totes aquestes ampolles d’aigua? (Et cal saber que a cada camió caben 33 pallets amb 350 ampolles cadascun.)

c. A cada got d’aigua caben 200 ml d’aigua. Quants gots d’aigua podries omplir amb l’aigua de la piscina olímpica?

d. Si de mitjana bevem 2 litres d’aigua al dia, quants dies podries sobreviure si només disposessis de l’aigua de la piscina?

3) L’aigua al planeta Terra és molt abundant. Es calcula que la hidrosfera està formada per 1.386.000.000 km3. De quantes piscines olímpiques estem parlant? (tingues en compte que 1 km3 és igual a 1.000.000.000 m3.)

4) Fem a l’inrevés i considerem per un moment que tota l’aigua de la hidrosfera es correspon a tota l’aigua d’una piscina olímpica. Tenint en compte els percentatges següents, de quanta aigua parlariem per a cadascun dels compartiments? (Dóna els resultats en les unitats més adequades en cada cas.)

5) Es considera que només el 0,77% de l’aigua del planeta és accessible per al seu consum com a aigua potable. Si la piscina fos tota la hidrosfera, de quants gots d’aigua estem parlant? Quants dies podries sobreviure amb aquest volum?

T’interessarà consultar els continguts 3.1. L’aigua i els seus compartiments.