Un planisferi terrestre o mapamundi representa sobre el pla la superfície de la Terra. Com que la Terra és esfèrica i una esfera no es pot desplegar en el pla, sempre es produeix una certa deformació en funció del sistema de projecció utilitzat.

En qualsevol cas, la línia de costa dels continents es reconeix fàcilment en qualsevol projecció tal i com pots comprovar al mapamundi següent:

En tots els planisferis els continents estan dibuixats seguint la línia de costa, el límit entre la Terra emergida i la submergida, però en realitat els continents són molt més del que sembla a la imatge anterior, doncs els límits reals dels continents són al fons dels talusos continentals, a sota del mar:

Aleshores, com són els continents en realitat? Fixa’t en la simulació 3D de la costa del sud de l’Argentina:

Compara aquesta simulació 3D amb el mapa següent. Fixa’t que s’hi ha representat en blau cel l’extensió de la plataforma continental més enllà de la línia de costa:

Quin és, per tant, el veritable límit continental? Posem els continents al descobert!

1) Fes clic sobre el mapamundi de la segona imatge, descarrega l’arxiu i imprimeix el pdf (també pots realitzar l’activitat digitalment amb una aplicació de dibuix).

2) Dibuixa els límits continentals reals i, posteriorment, pinta els continents de manera que emmascaris el mapamundi original. Tindràs aleshores un planisferi real dels continents!

(Per tal de dibuixar amb precisió els límits continentals sobre el mapamundi pots ajudar-te dels recursos que vulguis. Jo et proposo  Google Earth o Google Maps.)

No et perdis els continguts 3.3. Estructura i dinàmica oceàniques!