AVALUACIÓ DEL PROJECTE

L’avaluació del projecte ha estat formativa i continuada. S’ha utilitzat l’observació directa, el dossier d’aprenentatge, les rúbriques, l’autoavaluació i la coavaluació.

RECULL FOTOGRÀFIC DEL PROJECTE

A més de l’avaluació dels/les alumnes s’ha fet una avaluació de tot el procés: programació, elaboració i grup de treball. La valoració és molt positiva i ens encoratja a seguir treballant per projectes. Sabem que encara estem en un procés d’aprenentatge i per això, de cares al curs vinent, farem un curs dins del Pla de Formació de Zona, per ajudar-nos en aquest procés de canvi.

3,2,1… Acció!

Després de poder contestar a la pregunta “Com es fa una pel·lícula”? ens vam atrevir  a fer-ne una!

Vam…

  • Escriure un guió seguint els consells de l’escriptor Carles Sala (idees, ordenar idees i redactar).
  • Crear escenes a través dels nostres dibuixos i vam escriure les narracions i els diàlegs.
  • Repartir “els papers” (narradors/es, actors i actrius).
  • Buscar disfresses amb la col·laboració de les famílies.
  • Maquillar-nos seguint les indicacions d’una maquilladora professional.
  • Decidir com es gravaria (vam optar per gravar amb croma).
  • Buscar fotografies i efectes especials que ens poguessin ser útils a l’hora del muntatge.
  • Demanar ajuda al mestre TIC per fer la gravació i tot el muntatge.
  • I finalment vam gravar.