TU ETS DECISIU, VOTA!

Ara que teniu 14 o 15 anys, i ja sou cada cop més a prop dels 18 i, per tant, d’exercir el vostre dret a votar, farem aquest treball de Socials que es proposa fomentar, transmetre i consolidar els valors democràtics.
En aquest treball de Socials aplicarem, de manera pràctica, allò que hem après i estudiat a classe al tema 1 sobre política i participació democràtica. Hem treballat els partits polítics, els seus programes, els seus candidats… I hem après com en els estats democràtics existeix la separació de poders. Doncs, ara treballarem el Poder Legislatiu i el Poder Executiu.
Ara, serem nosaltres els protagonistes. Grups amb diferent nombre de membres triades a l’atzar.
El projecte té dues parts: la formació d’un partit polític i la campanya electoral i el procés d’investidura del President de la Generalitat de Catalunya.
Primera part del projecte:
FORMACIÓ D’UN PARTIT POLÍTIC I LA CAMPANYA ELECTORAL

ACTIVITAT 1: EL PARTIT
Activitat 1.1
Cada grup haurà de formar i organitzar el seu partit polític. Us inventareu el vostre partit.
Haureu de ser creatius, originals i innovadors. Feu un esborrany a la llibreta de Socials i després ho passeu a net en una cartolina gran (que us donarà la professora). Podeu portar el material que vosaltres creieu oportú, per tal de fer-lo ben original.
En aquesta primera activitat haureu de dissenyar el vostre mural de propaganda electoral en el que hi haurà de constar:
• Nom del partit i sigles.
• Anagrama del partit.
• Lema de la campanya.
• Candidat: Fotografia

Activitat 1.2
D’ entre els companys i companyes que formeu el partit, haureu de triar al que serà el vostre candidat o candidata. Us representarà a tots i serà l’encarregat de llegir el discurs electoral en l’acte final de campanya.

ACTIVITAT 2: PROGRAMA ELECTORAL
Ara heu de redactar el vostre programa electoral que haurà de tenir 6 punts bàsics. Cadascun d’aquests 6 punts bàsics ha de referir-se a:

-Educació.
-Família.
-Esport.
-Cultural/Social.
-Oci/Joventut.
-Medi Ambient.

Per exemple:
1. Prohibició d’anar a classe amb el telèfon mòbil en funcionament i aplicació de mesures per a fer complir aquesta norma.
2. Instal•lació de nius d’abelles al poble / a la ciutat per a afavorir el medi ambient.
3. Creació d’una xarxa per a compartir llibres de lectura al centre docent …
ACTIVITAT 3: ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL

Haureu de redactar el discurs electoral que el vostre candidat llegirà al públic en l’acte central de la nostra campanya electoral. En aquest discurs heu de presentar el vostre partit, el vostre candidat i els 6 punts del vostre programa.

Feu l’esborrany a la llibreta de la matèria. Desprès passeu a net en un full en blanc (que us donarà la professora).

ACTIVITAT 4: MATERIAL DE PROPAGANDA ELECTORAL

Per fer campanya política, cada partit prepararà material per recaptar vots i fer propaganda electoral: adhesius, pins, banderetes, globus amb les sigles del partit, llaminadures amb l’anagrama del partit i el lema de la campanya… Aquí és on cada partit demostrarà la seva creativitat, imaginació, estil artístic, iniciativa …
ACTIVITAT 5: DISCURS ELECTORAL

Ha arribat l’Acte Central de Campanya.
Tot el grup ha treballat per preparar un discurs electoral en el que el candidat o candidata presentarà el seu programa electoral. Cada partit polític, encapçalat pel seu candidat o candidata, exposarà públicament davant la classe el seu discurs amb el seu programa polític. Mostrareu la vostra cartolina de l’activitat 1 i el material de propaganda electoral de l’activitat 3.

De la vostra oratòria, convicció, actitud, ideari, programa…. en dependrà el vostre triomf a les eleccions.

ACTIVITAT 6: SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL

Entre tots els alumnes de tercer d’ ESO es farà un sorteig del qual en sortiran els membres de la Mesa Electoral per al dia de les eleccions: President, Vicepresident i 2 vocals.

ACTIVITAT 7: EL DIA DE LES ELECCIONS

Activitat 7.1
Tots els alumnes hauran de venir a col•legi amb del seu DNI o algun document que els identifiqui (passaport, carnet del Club Super 3, Carnet Jove, carnet de la Biblioteca……) i podran votar.

Activitat 7.2
Els membres de la Mesa Electoral faran escrutini dels vots.

Activitat 7.3
El candidat del partit guanyador farà un discurs d’agraïment als membres del seu partit, als seus socis i seguidors i als seus votants.

Segona part del projecte:

PROCÉS D’INVESTIDURA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La sessió d’investidura és la sessió en què els diputats al Parlament de Catalunya elegeixen el president de la Generalitat. L’article 67.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que el president de la Generalitat és escollit pels diputats al Parlament de Catalunya, d’ entre tots els diputats: «El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’ entre els seus membres».

Tots vosaltres sou diputats i diputades del Parlament de Catalunya i formeu part del partit que heu constituït a l’activitat 1 i teniu un candidat o candidata a la Presidència.

ACTIVITAT 8: CONSTITUCIÓ DE LA MESA DEL PARLAMENT

Ara constituirem la Mesa del Parlament simulat: Un o una farà de president o presidenta del Parlament, un altre vicepresident primer i un tercer de vicepresident segon. Els escollirem d’entre nosaltres per votació, tenint prioritat el partit amb més representants a la cambra.

ACTIVITAT 9: ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Activitat 9.1

Sota la presidència del President o Presidenta del Parlament s’inicia la sessió d’investidura per a elegir el President o Presidenta de la Generalitat.
El partit majoritari proposa un candidat. El candidat fa un discurs en què explica el seu possible programa de Govern.

Activitat 9.2

-Intervenen els portaveus de la resta de partits.

Activitat 9.3

-Es fa la votació per crida.
– Els membres de la Mesa compten els vots.
– El President del Parlament anuncia qui ha estat escollit President de la Generalitat.
-El President de la Generalitat diu unes paraules.

ACTIVITAT 10: ELECCIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Ara passem al Govern de la Generalitat. A Catalunya, el president de la Generalitat, d’acord amb l’article 17 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, nomena els membres del Govern, és a dir, els consellers que hi haurà al capdavant de cada departament de la Generalitat.
El President elegeix el seu Govern.
• Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
• Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
• Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
• Departament d’Ensenyament
• Departament de Salut
• Departament d’Interior
• Departament de Territori i Sostenibilitat
• Departament de Cultura
• Departament de Justícia
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Departament d’Empresa i Coneixement
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Deixa un comentari