Organització 2017

Departament d'Ensenyament

Comitè organitzador

 • Sra. Marta Viñas — Responsable Secció Serveis Educatius i Formació Permanent
 • Sr. Jesús Calvo — Projectes i Programes Pedagògics
 • Sr. Manel Revelles — Coordinació universitat i ST d’Ensenyament a Tarragona
 • Sra. Núria Rofes — Servei LIC (Llengua i cohesió social)
 • Sr. Xavier Suñé — Assessor tècnic docent – Secció SEiFP
 • Sra. Carme Tinoco — Llengües estrangeres
 • Sr. Roger Meix — Asessor Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
 • Sra. Pilar Ruibal — Programes d’innovació

Suport administratiu i de gestió

 • Sra. Vanessa Franquet
 • Sra. Teresa Llauradó

Amb el suport i la col·laboració de la

 • Inspecció d’Educació
 • Serveis Educatius

Per contactar amb nosaltres: mrevelle@xtec.cat