EP3 ESC Sant Salvador – Tarragona 2017

Experiència EP3

Dades del centre i professorat

 • Escola Sant Salvador Tarragona
 • Educació Infantil i Primària
 • Txell Olivé  Barberà (directora)
 • Manel Sales Carda (Coordinador  TIC/TAC)
 • e3003227@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • Optimització d’Aula TAC i ordinadors de centre amb la Linkat i programari lliure

Objectius

 • Optimitzar ordinadors d’Aula TAC i d’altres ordinadors de centre (portàtils i ordinadors d’aula).
 • Eliminar problemes de virus i vulnerabilitats
 • Prioritzar eines digitals lliures i en català, i també facilitar-ne la seva difusió.
 • Estandaritzar eines per facilitar el seu aprenentatge, evitant incompatibilitats de versions.
 • Prioritzar aplicacions en xarxa (“la meva xtec” i “Gsuite”).
 • Promoure i facilitar el treball col·laboratiu amb les eines digitals

Continguts

 • Optimització dels ordinadors del centre amb el canvi de sistema operatiu per la Linkat
 • Millora de la seguretat amb Linkat
 • Priorització i difusió de programari lliure en català
 • Ús del mateix programari en tots els ordinadors del centre
 • Facilitació de la mobilitat entre aules i evitar incompatibilitats entre versions
 • Promoció del treball col·laboratiu a través de programari al núvol, pel que fa a l’alumnat i al professorat

Descripció

 • La situació del centre ha estat que la dotació d’ordinadors de sobre taula i portàtils s’ha anat fent en diferents moments. Això ha fet que el maquinari i el programari fos molt heterogeni. Alhora moltes de les màquines han anat quedant “velles” o “lentes”, i el sistema operatiu “Windows XP” ha quedat sense manteniment, així molts programes ja no s’actualitzen. Això ha fet que aquests aparells quedessin arraconats.
 • També vam tenir alguns casos de virus, “encomanants” a través de memòries USB.
 • En cada ordinador nou, ens trobem un processador de textos més actual, però només amb la llicència per a ell, això fa que cada màquina tingui diferents versions de programari, i sovint donen problemes (especialment si ho volem obrir amb versions anteriors).
 • Davant d’això, l’opció triada per solucionar els diversos problemes ha estat apostar pel programari lliure sempre que sigui possible, i donar una coherència al programari del centre, alhora que maximitzar les eines existents com les “apps” de “la meva xtec”.

El procés ha estat dut a terme en les següents actuacions:

 • Servidor Linkat: el servidor es va instal·lar des de fa temps la Linkat, aprofitant els seus serveis i la seva seguretat, evitant vulnerabilitats, i amb un antivirus controlant les carpetes compartides.
 • Linkat als ordinadors: s’ha instal·lat la “Linkat” a tots els ordinadors del centre que ha estat possible. En les màquines noves que ja no tenen garantia de botiga i en els ordinadors que havien quedat obsolets o anaven molt lents (els hi ha donat una nova vida a les màquines més antigues) ampliant les màquines útils del centre.
 • Programari lliure (igual) a tot els ordinadors del centre: en el centre hi ha alguns ordinadors que se’ls ha deixat el sistema operatiu Windows, en els ordinadors nous que tenen la garantia de botiga, i els ordinadors que necessiten un programa que només va amb Windows i tenim la llicència (Aula ciències amb la Motic i EcoDAD). En aquestes màquines s’ha instal·lat programari lliure per mantenir la línia del centre pel que fa al programari. (El Libreoffice com a processador de textos, gimp com editor d’imatges i firefox com a navegador per defecte).
 • ÚS D’EINES AL NÚVOL: certa documentació del centre com els treballs, actes de reunions, exàmens, presentacions…. es prioritza el Drive de la meva xtec, per la seva independència del sistema operatiu, i alhora la seva facilitat per treballar de forma cooperativa. En el cas dels alumnes s’ha començat a usar el “Gsuite for education” i la seva app “classroom” a cicle superior.