ES6 Institut Comte de Rius – Tarragona 2017

Experiència ES6

Dades del centre i professorat

 • Institut Comte de Rius
 • Alumnat, majoritàriament, entre 18 i 24 anys
 • Narcís Almena Zarcero
 • Rafael Pallach Pascual
 • Joan Daniel Subirats Armengol
 • CFGS Química Industrial – Itinerari formatiu i professionalitzador dual transnacional BASF
 • e30003653@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • Projecte d’FP Dual transnacional BASF

Objectius

 • Afavorir la incorporació al món laboral.
 • Millorar la qualificació professional: aprenentatge en entorns reals de treball i integració de l’empresa en la seva formació.
 • Consolidar i/o adquirir competències professionals i transversals.
 • Promoure una FP dual de qualitat.

Continguts

 • Els propis del CFGS en Química Industrial en modalitat formació dual. (Decret 115/2012, de 9 d’octubre)
 • Els propis del nivell B1 MECR en alemany (usuari independent).

Descripció

Itinerari formatiu i professional d’una durada de 26 mesos, en què els/les alumnes combinen la formació teòrica i pràctica de l’institut amb la formació teòrica i pràctica en l’empresa BASF, tant a la site de Tarragona com en el seu centre de formació i plantes de Ludwigshafen (Alemanya).

En finalitzar l’itinerari, els/les alumnes obtenen:

 • Títol de tècnic superior en Química Industrial.
 • Títol equivalent del sistema educatiu (Berufsqualifizierenden Abschluß in Industrielle Chemie).
 • Certificat nivell B1 d’alemany del Marc Europeu Comú de Referència.
 • Contracte de treball com a operador de planta química en BASF SE Ludwigshafen.

Abans de començar el primer curs, els/les alumnes tenen un primer contacte amb l’entorn socioeconòmic, cultural i social alemany mitjançant una estada d’1 setmana, inicien els estudis del cicle superior en Química Industrial a l’institut i reben formació en llengua alemanya. En acabar el curs, fan una estada de 6 setmanes a BASF SE, Ludwigshafen, Alemanya.

Durant el segon curs, continuen el cicle de setembre a desembre a l’institut i a partir de gener fan l’estada dual de 4 mesos i mig a BASF SL (Tarragona), per continuar-la a maig, durant 5 setmanes, a BASF SE (Ludwigshafen).

De setembre a desembre són contractats a BASF SE (Ludwigshafen) per continuar la seva formació i l’obtenció de la titulació alemanya equivalent, i al desembre es fa l’acte de graduació i a gener s’integren a la plantilla de BASF SE (Ludwigshafen) com a treballadors.

Competències

Decret 115/2012, de 9 d’octubre

Marc Europeu Comú de Referència

 1. Competència general del títol CFGS en Química industrial.
 2. Competències professionals, personals i socials del títol CFGS en Química industrial.
 3. Competències transversals del títol CFGS en Química industrial: autonomia, innovació, organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal, treball en equip i resolució de problemes.
 4. Competències pròpies del nivell B1 d’alemany d’acord amb el MECR.