EP1 ESC El Miracle – Tarragona 2017

Experiència EP1

Dades del centre i professorat

 • Escola El Miracle – Tarragona
 • Educació Primària – Cicle superior (5è)
 • Helena Garcia
 • e3003720@xtec.cat

Títol de l’Experiència

 • Revisions, correccions i millores col·lectives d’un text

Objectius

 • Valorar la revisió, la correcció i la millora com a components dels procés de composició textual en què cal implicar els alumnes.
 • Plantejar la correcciói l’avaluació dels escrits des de dos punts de vista: com a procés i com a producte.
 • Reconèixer la utilitat de les propietats textuals en els processos de revisió, correcció i millora dels textos.
 • Admetre la necessitat d’interveniren els diversos moments de composició d’un text.
 • Conèixer estratègies i instruments diversos de revisiói avaluació d’escrits.

Continguts

 • La revisió, correcció i millora dels textos com a components del procés de composició textual.
 • La implicació de l’alumnat en la revisió, correcció i millora dels textos.
 • La correcciói l’avaluació dels escrits des de dos punts de vista: com a procés i com a producte.
 • La utilitat de les propietats textuals en els processos de revisió, correcció i millora dels textos.
 • La intervenció del mestre en els diversos moments de composició d’un text.
 • Estratègies i instruments diversos de revisiói avaluació d’escrits.

Descripció

 • Els alumnes de 5è de primària de l’Escola El Miracle de Tarragona aprenen a revisar, corregir i millorar el text d’una faula que han escrit ells mateixos.
 • Després de llegir moltes faules n’inventen una que aniran a representar als seus fillols de lectura de 2n de primària.
 • A partir de conèixer l’estructura de les faules comencen a escriure un esborrany amb l’ajuda del Quadern de l’escriptor.
 • Trien el text d’un alumne i, amb el seu permís, entre tots el revisen, corregeixen i milloren tenint en compte les propietats textuals.
 • La implicació dels alumnes en la revisió dels seus textos és fonamental per aprendre a escriure.