EP4 Escola Guillem de Claramunt – La Secuita 2017

Experiència EP4

Dades del centre i professorat

 • Escola Guillem de Claramunt – La Secuita
 • Sonia López Sánchez
 • Elisenda Sans Vives
 • e3003082@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • Música, famílies!

Objectius

 • Implicar a la Comunitat Educativa en els Projecte de Centre.
 • Valorar la importància de la música en l’educació emocional.
 • Conèixer diferents tipus d’instruments i gèneres musicals.
 • Treballar la interculturalitat a través de la música.

Continguts

 • Participació conjunta d’alumnes i famílies i mestres en la producció i escolta de ritmes i cançons.
 • Satisfacció i emoció per l’experiència artística.
 • Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors.
 • Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar de les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn.
 • Coneixement de músiques de diferents llocs i països.
 • El treball col·laboratiu.

 

Descripció

 • A partir de l’Eix Transversal que aquest curs es treballa a l’escola sobre La Música, al llarg del curs s’ha convidat a les famílies a participar activament en diversos tallers relacionats en aquet àmbit. Aquells alumnes, ex-alumnes i famílies que comparteixen una motivació especial per la música han impartit diferents sessions, donant a conèixer les seves habilitats tocant algun instrument (instruments de corda i percussió com el piano, batucada, bateria, bateria elèctrica, guitarra elèctrica, etc) i ensenyant als alumnes diferents gèneres musicals.
 • A través d’una circular informativa, les famílies interessades es posaven en contacte amb la mestra de música per adaptar l’horari i objectius a les necessitats requerides en el Projecte.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

Dintre de les competències transversals:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència metodològica d’aprendre aprendre
 • Competència artística i cultural

Dimensió percepció, comprensió i valoració:

 • Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

Dimensió interpretació i producció

 • Competència 6. Interpretar música instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.