Pel setembre….

Pel setembre qui tingui llavors que sembre

L’escola ha començat.
Al camp el blat s’ha sembrat.
El que ens haurem d’endur
És el raïm ben madur!

                                Núria Albertí
Il.lustració Vladimir Volegov
Font:Els refranys més divertits. Il.lustracions d’Eva Garcés.Estrella Polar.Col.lecció Odissea,2012