Lluna

Ai, lluna llunera,
com d’envanida
tu deus estar!
Tothom et mira
com vas canviant:
ara una cara,
una altra més tard.

Ai, lluna llunera,
si a poc a poc,
et vas apagant,
també eres lluna,
lluna minvant.

Ai, lluna llunera,
si s’endevina
el teu perfil
de lluna nova
mostres l’estil.

En quantes fotos,
Lluna llunera,
en quants cartells,
mostres la cara
de quart creixent.

Fina Girbés

      Il·lustradora Amanda Clark

Font: Poemes a la carta. Il·lustrador: Eider Eibar. Editorial Bromera. Col·lecció El Micalet Galàctic, 2011