RECOLLIDA INFANTS

Els alumnes no podran ser recollits per persones desconegudes pel personal educatiu a no ser que els pares hagin signat l’autorització de recollida acompanyada del DNI, autoritzant a una persona determinada a la recollida del nen.