CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de la llar d’infants ha d’esdevenir el motor d’impuls de participació i col·laboració, és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres d’educació infantil de primer cicle i està format per:

  • La directora del centre com a presidenta.
  • Dos representants dels pares i mares.
  • Dues representants de l’equip d’educadores, una de les dues actuant de secretària del Consell Escolar.
  • Un representant de l’Ajuntament.

Els representants del Consell Escolar es renoven cada 2 anys efectuant-se dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.

Els representants de la nostra Llar d’Infants actuals són els següents:

NOM CÀRREC
Susanna Pavón PRESIDENTA CONSELL ESCOLAR (Directora Llar)
M. José Rivas

Libertad Martinez

REPRESENTANT AJUNTAMENT

REPRESENTANT AMPA

Teresa Camerino

Paula Corretti

REPRESENTANTS SECTOR EDUCADORES.
PENDENT SUBSTITUCIÓ

Sara Cruz

REPRESENTANTS SECTOR PARES I MARES D’ALUMNES