CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de la llar d’infants ha d’esdevenir el motor d’impuls de participació i col·laboració, és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres d’educació infantil de primer cicle i està format per:

  • La directora del centre com a presidenta.
  • Dos representants dels pares i mares.
  • Dues representants de l’equip d’educadores, una de les dues actuant de secretària del Consell Escolar.
  • Un representant de l’Ajuntament.

Els representants del Consell Escolar es renoven cada 2 anys efectuant-se dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.

Els representants de la nostra Llar d’Infants actuals són els següents:

NOM CÀRREC
Susanna Pavón PRESIDENTA CONSELL ESCOLAR (Directora Llar)
M. José Rivas

Aroa Villares

REPRESENTANT AJUNTAMENT

REPRESENTANT AMPA

 

PENDENT SUBSTITUCIÓ

REPRESENTANTS SECTOR EDUCADORES.
PENDENT SUBSTITUCIÓ

 

REPRESENTANTS SECTOR PARES I MARES D’ALUMNES