HORARI ESCOLAR

Horari bàsic de 9 a 12.30h i de 15 a 17h

Horari amb servei de menjador de 9 a 17h

Servei d’acollida de 8h a 9h Els infants poden esmorzar a l’escola de 8h a 8h30

Entrada de 9h a 9.30h
 *Sempre que s’arribi tard per una causa justificada s’ha d’avisar amb antel·lació (el dia abans o per telèfon).
 
Sortida de 12h a 12,30h Pels infants que fan horari de matí o pels que se’n van a dinar a casa i tornen a la tarda.
 
12-15h Menjador i dormitori Els infants van a dormir cap a les 13h. Cap infant podrà entrar i sortir durant aquesta estona ja que s’ha de respectar el descans de la resta de nens/es.
 
Entrada i sortida de 15h a 15.30h Coincideix la sortida dels nens/es que marxen a les 15h amb l’entrada dels que fan horari de matí i tarda.
 
Sortida de 16.30h a 17h

*Preguem màxima puntualitat a les entrades i sortides.

Per seguretat, cal que deixeu SEMPRE tancades TOTES les portes de l’escola.