RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

La nostra llar d’infants és una escola oberta a les famílies i per tant veiem molt positiu i necessari comptar amb la participació de les famílies en el dia a dia.

La relació amb les famílies s’estableix mitjançant:

· Una estreta col·laboració per ambdues parts (familia-escola) per poder establir uns vincles enllaçats amb uns objectius educatius.

· La participació, sempre que sigui possible, a les festes i cel.lebracions organitzades per l’escola (la castanyada, la rueta de carnestoltes, la visita dels patges per Nadal, la festa de fi de curs…).

· L’assistència a l’entrevista individual amb la tutora abans de l’inici de curs que té com objectiu compartir informació important a conèixer sobre aspectes de la vida i evolució del nen/a (salut, hàbits, alimentació, relació amb els altres adults o infants, etc).

· L’assistència a l’entrevista individual de seguiment amb la tutora durant el segon trimestre.

· La col·laboració de les famílies a l’hora d’aportar material de desfeta per fer les activitats: la panera dels tresors, joc heurístic, per realitzar activitats concretes, pel pati…

· La participació de les famílies en tallers i activitats a l’escola.

D’altra banda, l’escola disposa de diferents canals de comunicació per afavorir aquest vincle entre les famílies i la mateixa escola:

· Comunicació diària a les entrades i les sortides.

· Agenda escolar.

· Circulars informatives via correu electrònic o en cas que la família ho demani en format paper imprès.

· Cartelleres del vestíbul amb informació pròpia del centre, propostes, esdeveniments especials i les pissarres de cada aula.

· Informes escrits.

. Bloc.