Blog Archives for tag Los pastores de Belén

Lope de Vega, Los pastores de Belén

Lope de Vega, dramaturg castellà del període Barroc, fa una llibre de poemes de tema pastoril anomenat “Los pastores de… Continue reading »