Blog Archives for tag Andrés Fernández de Andrada

Epístola moral a Fabio de Andrés Fernández de Andrada

El poeta barroc Andrés Fernández de Andrada va fer un poema molt relacionat amb el tòpic horacià de Beatus Ille. … Continue reading »