Vida al mar

 Aquest és el bloc dedicat a l’activitat Vida al mar dels alumnes de 1r de batxillerat de l’Escola Pia de Sant Antoni.

Aquesta activitat, organitzada per Recerca en acció, ha quedat inclosa com a element curricular pels alumnes de la modalitat biosanitària, en l’àmbit de les matèries de Biologia i Ciències de la terra i el medi ambient, la qual cosa representa un total de 48 nois i noies.

 Laboratori

L’activitat tindrà lloc al llarg dels dos cursos, 2007-2008 i 2008-2009, i es pretén que participi el màxim d’alumnes possibles. D’aquesta es poden derivar, en alguns dels seus aspectes particulars, un seguit de treballs de recerca que quedaríen inclosos a l’expedient de l’alumne.

Aquest bloc intentarà ser un diari de les sortides, pràctiques, i un mitjà de comunicación entre els membres de l’equip de treball. En ell s’anirà penjant tant la informació inicial, necessaria per a engegar la feina, com les fotografíes, vídeos, resultats, conclusions i altres productes generats .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *