4.3 Els cocolitofòrids

coco

Els cocolitofòrids són un grup d’algues unicel·lulars flagel·lades que pertanyen a la classe de les Haptofícies. Són molt freqüents a la Mediterrània i en ocasions poden arribar a ser la forma predominant al fitoplàncton. Les haptofícies presenten un parell de flagels llisos, i entre ells, un apèndix, l’haptonema, d’estructura diferent i no implicat en el moviment cel·lular.

primnesium

Els cloroplasts son de color entre groc i marronós, i contenen clorofil·la, fucoxantina i carotens. També presenten una taca ocular, que els permet identificar la provinença de la llum, formada per petites esferes, dintre del cloroplast, just per sota de la membrana.

esquema

La superfície de la cèl·lula acostuma a trobar-se recoberta de petites esquames orgàniques, de forma i ornamentació molt variada. En el cas dels cocolitofòrids, aquestes esquames estan formades per carbonat càlcic, i s’anomenen cocòlits. Els cocòlits són un component fonamental en la composició dels sediments als mars i oceans de tot el planeta.

Sediments

El seu cicle vital és complex, alternant estadis haploides i diploides.

Alguns haptòfits freqüents a la Mediterrània són

  • Emiliania

emiliania

  • Scyphosphaera

scyphosphaera

  • Phaeocystis

phaeocystis

  • Chrysochromulina

chrysochr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *