5.1 Zooplancton (microplancton)

Foraminifers

Tant els foraminífers com els radiolaris pertanyen al grup Sarcodina, que conté als protozous que a l’estadi adult presenten pseudòpodes.
Els foraminífers són esencialment marins, amb pseudòpodes d’aspecte filamentós ramificat, amb tendència a fusionar-se entre ells donant lloc a una xarxa que es denomina reticulopodi.

globigerina

Disposen d’una closca de carbonat de calci, a vegades amb partícules minerals externes. Algunes espècies viuen a closques amb una única cambra (uniloculars), però la majoria són multiloculars, es a dir, disposen de varies cambres les quals l’organisme va secretant a mida que es desenvolupa. Aquestes cambres poden estar ordenades en forma linial, espiral o concèntrica. Els pseudòpodes surten a través d’una obertura a la closca.

Pel que fa al grup dels radiolaris, són exclusivament marins i planctònics. Presenten un cos de forma esfèrica, dividit en una secció externa i una interna. La part interna, que pot contenir un o més nuclis, està separada de la externa per una estructura anomenada membrana capsular, que presenta perforacions que permeten la continuïtat del citoplasma de la part interior amb el de la exterior. El citoplasma de la part exterior forma una escorça anomenada calima que envolta la càpsula central. A la calima acostumen a trobar-se dinoflagel·lats simbionts.

radiolari

Els pseudòpodes irradien a partir de la part central del cos o immediatament per fora d’aquesta. Gairebé sempre tenen un esquelet silici, format per espines o agulles o un segon tipus format per esferes transparents que formen ereixats, i poden estar travessades per agulles.

Radiolaris

Els esquelets tant dels radiolaris com dels foraminífers constitueixen, quan es dipositen al fons del mar, grans capes sedimentàries.

Els tintínids són un grup de ciliats marins que viuen a l’interior d’una coberta orgànica en forma de banya o conus, anomenada loriga o testa, a la qual de vegades se li poden enganxar partícules alienes.

tint?nid

Els tintínids es reprodueixen per divisió binaria, tot i que presenten un tipus especial de parasexualitat anoment conjugació, en el qual intercanvien amb un altre individu un dels seus dos nuclis.

Gairebé tots els tintínids són maris i formen part del plancton oceànic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *