5.2.1 Zooplàncton (mesoplàncton I)

copepode

Els copèpodes pertanyen al grup dels crustacis, i inclouen més de 7.500 espècies, gairebé totes marines. Tot i que la major part d’espècies viuen en els primers 50 m de fondària, s’han trobat copèpodes per sota dels 2.000 m.

Pel que fa a la seva alimentació son fonamentalment filtradors, tot i que existeixen formes paràsites. Els copèpodes planctònics són extremadament abundants, i, nodrint-se de fitoplàncton, constitueixen el principal punt d’enllaç entre els productors i els nivells tròfics superiors, ja que constitueixen una part molt important de la dieta de molts peixos.

copèpode

Els copèpodes acostumen a ser pàl·lids i transparent, però algunes formes poden presentar colors vermells, taronja, porpra, blau o negre. El seu cos consta d’un tòrax i un abdomen, que totalitzen 10 segments. És característic un únic ull central. Al darrer segment abdominal presenten extensions, els rams caudals, que poden estar molt desenvolupats. Tenen dos parells d’antenes, que poden utilitzar per desplaçar-se, al igual que la resta d’apèndixs, i com a element de flotació.

Els copèpodes es reprodueixen sexualment. Durant la còpula el mascle subjecta a la femella amb les seves antenes, i transfereix els espermatozoos en un receptacle anomenat espermatòfor. A partir d’aquí es realitza la posta, amb ous bé aïllats, bé dintre d’un ovisac. Aquests ous eclosionen donant lloc a larves amb forma de pera, anomenades naupli.

naupli

A mida que aquesta va creixent, muda les seves cobertes passant a un nou estadi de naupli. Desprès de sis estadis de naupli i cince de copèpode, arriba a l’estadi adult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *