Excursió a Montagut

Us deixo unes instantànies d’una excursió a Montagut.

TAE

El professorat de secundària introdueix la TAE motivat perquè els interessos generats durant un any per un capital inicial a un determinat tipus d’interès anual varia segons la freqüència amb que es perceben els interessos (en el cas de interès compost). Així si dipositem un capital de 6.000 euros a un 2% d’interès compost anual (interès nominal). Els interessos seran diferents si es cobren al cap d’un any (120€) que si es cobren cada mes en el mateix compte (121,11€). En el primer cas el percentatge real que es dóna és el 2%, mentre que en el segon cas és el 2,0185%. Aquests tipus d’interès real és el que anomenem TAE. Però poques vegades expliquem que la TAE també té en compta altres conceptes com són les retribucions en espècie, les comissions…

Aquí teniu un exemple ben clar. Extret de la propaganda de Merka-mueble.

Concentració de cereals a les papilles

M’agrada la xocolata negra i sempre miro que el percentatge de cacao superi el 45%. Hi ha altres productes elaborats que és interessant saber el percentatge corresponent a l’ingredient principal. Sabrieu calcular el percentatge de farines que conté aquest producte?

Els meus alumnes de 1r d’ESO E em van engrescar a preguntar a Nestlé com era posible que en 100g de producte hi hagués 102g de farines. El servei al consumidor de Nestlé em va contestar en menys de 24 hores i ens ho va aclarir. La resposta va ser:

Correspondiendo a su consulta, le informamos que la Reglamentación actualmente vigente especifica que en los embalajes deben indicarse los porcentajes de producto fresco utilizados por cada 100 g de producto elaborado. Efectivamente, cuando se elaboran las papillas, se parte de ingredientes frescos – harinas, frutas, verduras – que pasan por un proceso de deshidratación para secarlos. Con ello pierden volumen y peso. Por ello, las cifras que indican en los embalajes no cuadran. Si se trata de azúcar o miel, se añaden sin secar, por lo que los porcentajes indicados son los reales.

Ara vam entendre com era possible “102g de farines per 100g de producte. Va ser iniciativa dels alumnes proposar a Nestlé un canvi en el redactat. Per això els vam enviar el missatge següent:

Gracias por aclararnos nuestra duda. Ahora entendemos perfectamente porqué los números no nos cuadraban.
Aprovechamos para proponerles un canvio en el texto, que a nuestro entender es más claro:
Harinas (para la elaboración 100g de producto se han utilizado 102g)
El texto es más largo pero al final del párrafo sobra espacio, por lo que no implica una linea más.
Agradecemos la atención que Nesté nos ha prestado.


Poques setmanes després van observar en un supermercat que les caixes havien canviat de disseny de la caixa i també el text que descriu els ingredients. Ara posa 87,9% de farines.