El símbol de l’igual.

Sorprèn veure que en una publicació, encara que sigui propaganda, apareguin expressions dels tipus:

2 x 2,55 = 5,10 – 1,25 = 3,85

Em faig un fart de corregir als meus alumnes, petits i grans, aquest tipus d’errades que podríem anomenar ortogràfiques o sintàctiques del món de les matemàtiques.