TAE

El professorat de secundària introdueix la TAE motivat perquè els interessos generats durant un any per un capital inicial a un determinat tipus d’interès anual varia segons la freqüència amb que es perceben els interessos (en el cas de interès compost). Així si dipositem un capital de 6.000 euros a un 2% d’interès compost anual (interès nominal). Els interessos seran diferents si es cobren al cap d’un any (120€) que si es cobren cada mes en el mateix compte (121,11€). En el primer cas el percentatge real que es dóna és el 2%, mentre que en el segon cas és el 2,0185%. Aquests tipus d’interès real és el que anomenem TAE. Però poques vegades expliquem que la TAE també té en compta altres conceptes com són les retribucions en espècie, les comissions…

Aquí teniu un exemple ben clar. Extret de la propaganda de Merka-mueble.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà